Surat rayuan permohonan rumah RMMJ adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang ingin memohon untuk mendapatkan rumah RMMJ (Rumah Mampu Milik Johor). RMMJ adalah program perumahan oleh Kerajaan Negeri Johor yang bertujuan untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah idaman mereka sendiri. Dengan menulis surat rayuan permohonan rumah RMMJ, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan rumah impian Anda.

Fungsi Surat Rayuan Permohonan Rumah RMMJ

Surat rayuan permohonan rumah RMMJ memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

 • Menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai keadaan finansial Anda dan keluarga.
 • Menjelaskan mengapa Anda memerlukan rumah RMMJ.
 • Memberikan alasan mengapa Anda pantas mendapatkan rumah RMMJ.
 • Meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan rumah RMMJ.

Tujuan Surat Rayuan Permohonan Rumah RMMJ

Tujuan utama dari surat rayuan permohonan rumah RMMJ adalah untuk memberikan informasi lengkap dan jelas mengenai keadaan finansial Anda dan keluarga. Selain itu, surat rayuan ini juga bertujuan untuk membantu Anda memperoleh rumah RMMJ dengan meningkatkan peluang Anda untuk diterima oleh pihak berwenang.

Format Surat Rayuan Permohonan Rumah RMMJ

Berikut adalah format surat rayuan permohonan rumah RMMJ yang baik dan benar:

 1. Bagian Pembuka
 • Nama penerima surat
 • Alamat penerima surat
 • Tarikh penulisan surat
 1. Bagian Isi Surat
 • Perkenalan diri dan keluarga
 • Penjelasan mengenai keadaan finansial Anda dan keluarga
 • Penjelasan mengenai alasan Anda memerlukan rumah RMMJ
 • Penjelasan mengenai alasan Anda pantas mendapatkan rumah RMMJ
 • Kesimpulan dan permintaan agar permohonan Anda dipertimbangkan
 1. Bagian Penutup
 • Tanda tangan
 • Nama lengkap
 • Alamat lengkap
 • Nombor telefon

Contoh Surat Rayuan Permohonan Rumah RMMJ

Berikut adalah beberapa contoh surat rayuan permohonan rumah RMMJ yang dapat Anda jadikan sebagai referensi:

Contoh 1:

Tuan,

Saya, Nurul Huda Binti Ahmad, ingin memohon rumah RMMJ bagi kawasan Taman Desa Murni. Saya adalah seorang ibu tunggal yang mempunyai 3 orang anak. Saya bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat pengangkutan awam dan pendapatan bulanan saya adalah RM2,500.00.

Sejak ditinggalkan oleh suami, saya tidak mempunyai sumber pendapatan lain. Saya telah berusaha mencari rumah sewa yang murah, tetapi tidak berjaya kerana kos sewa yang tinggi. Oleh itu, saya berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan saya untuk mendapatkan rumah RMMJ di kawasan Taman Desa Murni.

Saya percaya bahawa saya mempunyai kelayakan untuk mendapatkan rumah RMMJ kerana saya mempunyai pendapatan tetap dan tiada tanggungan lain. Saya juga amat berterima kasih sekiranya permohonan saya dapat dipertimbangkan dan menjadikan impian saya untuk memiliki rumah sendiri menjadi kenyataan.

Sekian, terima kasih.

Nurul Huda Binti Ahmad

Taman Desa Murni

012-3456789

Contoh 2:

Puan,

Saya, Ahmad Bin Ismail, ingin memohon rumah RMMJ bagi kawasan Taman Sri Wangi. Saya adalah seorang peniaga kecil-kecilan dan pendapatan bulanan saya adalah RM2,000.00. Saya mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak yang masih belajar.

Kami kini menetap di sebuah rumah sewa yang kosnya semakin meningkat setiap tahun. Oleh itu, saya ingin memohon rumah RMMJ bagi membantu saya dan keluarga saya memiliki rumah sendiri di kawasan Taman Sri Wangi.

Saya percaya bahawa saya mempunyai kelayakan untuk mendapatkan rumah RMMJ kerana saya mempunyai pendapatan tetap dan tidak mempunyai tanggungan lain. Saya juga amat berterima kasih sekiranya permohonan saya dapat dipertimbangkan dan menjadikan impian saya untuk memiliki rumah sendiri menjadi kenyataan.

Sekian, terima kasih.

Ahmad Bin Ismail

Taman Sri Wangi

012-3456789

FAQs

1. Siapa yang memerlukan surat rayuan permohonan rumah RMMJ?

Surat rayuan permohonan rumah RMMJ diperlukan oleh seseorang yang ingin memohon untuk mendapatkan rumah RMMJ.

2. Apa tujuan dari surat rayuan permohonan rumah RMMJ?

Tujuan utama dari surat rayuan permohonan rumah RMMJ adalah untuk memberikan informasi lengkap dan jelas mengenai keadaan finansial Anda dan keluarga serta membantu Anda memperoleh rumah RMMJ dengan meningkatkan peluang Anda untuk diterima oleh pihak berwenang.

3. Apa saja yang harus dicantumkan dalam surat rayuan permohonan rumah RMMJ?

Surat rayuan permohonan rumah RMMJ harus mencantumkan perkenalan diri dan keluarga, penjelasan mengenai keadaan finansial Anda dan keluarga, penjelasan mengenai alasan Anda memerlukan rumah RMMJ, penjelasan mengenai alasan Anda pantas mendapatkan rumah RMMJ, dan permintaan agar permohonan Anda dipertimbangkan.

Kesimpulan

Surat rayuan permohonan rumah RMMJ adalah surat yang penting untuk Anda yang ingin memohon untuk mendapatkan rumah RMMJ. Dengan menulis surat rayuan yang baik dan benar, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan rumah impian Anda. Pastikan untuk mencantumkan informasi lengkap dan jelas mengenai keadaan finansial Anda dan keluarga serta memberikan alasan mengapa Anda pantas mendapatkan rumah RMMJ. Semoga artikel ini dapat membantu Anda menulis surat rayuan permohonan rumah RMMJ yang efektif!