Surat rayuan pertukaran jururawat adalah surat yang ditulis oleh seorang jururawat yang ingin memohon untuk dipindahkan ke tempat kerja yang berbeza. Surat ini biasanya ditujukan kepada pengurusan hospital atau klinik tempat jururawat tersebut bekerja.

Fungsi Surat Rayuan Pertukaran Jururawat

Surat rayuan pertukaran jururawat bertujuan untuk memohon kepada pihak pengurusan hospital atau klinik untuk memberikan kebenaran untuk berpindah ke tempat kerja yang berbeza.

Tujuan Surat Rayuan Pertukaran Jururawat

Tujuan utama surat rayuan pertukaran jururawat adalah untuk memperbaiki kualiti hidup dan kehidupan pekerjaan seseorang. Alasan untuk memohon surat ini boleh menjadi pelbagai seperti jarak rumah dan tempat kerja yang jauh, masalah kesihatan kronik, atau masalah peribadi yang memerlukan perhatian lebih.

Format Surat Rayuan Pertukaran Jururawat

Seperti kebanyakan surat rasmi, surat rayuan pertukaran jururawat mempunyai format yang standard. Ia perlu memuatkan butir-butir seperti:

 • Tarikh surat ditulis
 • Nama dan alamat hospital/klinik sedia ada
 • Nama, alamat, dan butiran peribadi jururawat
 • Alasan untuk memohon pertukaran
 • Butiran hospital/klinik baru
 • Sebab-sebab untuk memohon pertukaran
 • Terima kasih dan penghargaan
 • Tandatangan jururawat

Contoh Surat Rayuan Pertukaran Jururawat

Berikut adalah contoh surat rayuan pertukaran jururawat:

Contoh 1

Tarikh: 1 Januari 2022

Hospital Sultanah Aminah

Jalan Abu Bakar

80100 Johor Bahru

Saya, Nurul Aqilah Binti Ahmad (No. Pekerja: 12345), ingin memohon untuk dipindahkan ke Hospital Sultan Ismail yang terletak di Skudai. Saya telah bekerja di Hospital Sultanah Aminah selama 5 tahun dan saya mempunyai sebab-sebab peribadi yang memerlukan saya berpindah ke hospital yang lebih dekat dengan rumah saya.

Saya telah mendapat tawaran untuk bekerja di Hospital Sultan Ismail dan saya berharap pihak pengurusan Hospital Sultanah Aminah dapat memberikan kelulusan untuk pertukaran saya. Saya berharap agar permohonan ini dapat dipertimbangkan dengan segera.

Sekian, terima kasih.

Hormat saya,

(Tandatangan)

Nurul Aqilah Binti Ahmad

Contoh 2

Tarikh: 1 Januari 2022

Klinik Kesihatan Taman Tun Dr Ismail

Jalan Burhanuddin Helmi

60000 Kuala Lumpur

Saya, Ahmad bin Ismail (No. Pekerja: 67890), ingin memohon untuk dipindahkan ke Klinik Kesihatan Cheras. Saya telah bekerja di Klinik Kesihatan Taman Tun Dr Ismail selama 3 tahun dan saya mempunyai masalah kesihatan kronik yang memerlukan saya berpindah ke klinik yang lebih dekat dengan rumah saya.

Saya telah mendapat tawaran untuk bekerja di Klinik Kesihatan Cheras dan saya berharap pihak pengurusan Klinik Kesihatan Taman Tun Dr Ismail dapat memberikan kelulusan untuk pertukaran saya. Saya berharap agar permohonan ini dapat dipertimbangkan dengan segera.

Sekian, terima kasih.

Hormat saya,

(Tandatangan)

Ahmad bin Ismail

FAQs

Berikut adalah beberapa soalan yang biasa ditanya tentang surat rayuan pertukaran jururawat:

 • Apakah kegunaan surat rayuan pertukaran jururawat?

Surat rayuan pertukaran jururawat digunakan untuk memohon kepada pihak pengurusan hospital atau klinik untuk memberikan kebenaran untuk berpindah ke tempat kerja yang berbeza.

 • Apakah butiran yang perlu dimuatkan dalam surat rayuan pertukaran jururawat?

Butiran yang perlu dimuatkan dalam surat rayuan pertukaran jururawat termasuklah tarikh surat ditulis, nama dan alamat hospital/klinik sedia ada, nama, alamat, dan butiran peribadi jururawat, alasan untuk memohon pertukaran, butiran hospital/klinik baru, sebab-sebab untuk memohon pertukaran, terima kasih dan penghargaan, dan tandatangan jururawat.

 • Bagaimana cara menulis surat rayuan pertukaran jururawat yang baik?

Untuk menulis surat rayuan pertukaran jururawat yang baik, pastikan untuk menyatakan alasan yang jelas untuk memohon pertukaran, memberikan butiran yang lengkap dan tepat, dan menunjukkan kesopanan dalam bahasa penulisan.

Kesimpulan

Surat rayuan pertukaran jururawat adalah surat rasmi yang digunakan untuk memohon kepada pihak pengurusan hospital atau klinik untuk memberikan kebenaran untuk berpindah ke tempat kerja yang berbeza. Surat ini mempunyai format yang standard dan sepatutnya ditulis dengan sopan dan jelas.