Surat rayuan pertukaran kolej matrikulasi adalah surat yang ditulis oleh pelajar matrikulasi yang ingin memohon pertukaran kolej. Ada pelbagai sebab mengapa pelajar matrikulasi ingin memohon pertukaran kolej, seperti jarak kolej yang jauh dari rumah atau masalah keselesaan di kolej semasa. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan pengertian, fungsi, tujuan, format, dan contoh surat rayuan pertukaran kolej matrikulasi.

Pengertian Surat Rayuan Pertukaran Kolej Matrikulasi

Surat rayuan pertukaran kolej matrikulasi adalah surat rasmi yang ditulis oleh pelajar matrikulasi untuk memohon pertukaran kolej. Surat ini perlu ditulis dengan jelas dan lengkap dengan alasan kenapa pelajar tersebut ingin memohon pertukaran kolej. Surat ini perlu dipohon oleh pelajar matrikulasi sebelum tarikh tutup permohonan pertukaran kolej.

Fungsi Surat Rayuan Pertukaran Kolej Matrikulasi

Surat rayuan pertukaran kolej matrikulasi berfungsi sebagai permohonan rasmi yang dibuat oleh pelajar matrikulasi untuk memohon pertukaran kolej. Surat ini perlu mempunyai alasan yang kukuh dan jelas bagi membolehkan pihak kolej menilai permohonan tersebut. Dengan surat rayuan ini, pelajar matrikulasi boleh memohon pertukaran kolej dengan lebih mudah dan membolehkan mereka berada di kolej yang lebih selesa dan sesuai dengan keperluan mereka.

Tujuan Surat Rayuan Pertukaran Kolej Matrikulasi

Tujuan utama surat rayuan pertukaran kolej matrikulasi adalah untuk memohon kepada pihak kolej supaya mempertimbangkan permohonan pelajar matrikulasi untuk pertukaran kolej. Surat ini juga bertujuan untuk memberi alasan kepada pihak kolej kenapa pelajar matrikulasi tersebut ingin memohon pertukaran kolej. Surat ini juga dapat membantu pihak kolej menilai permohonan pelajar matrikulasi dan membuat keputusan sama ada permohonan tersebut boleh diluluskan atau tidak.

Format Surat Rayuan Pertukaran Kolej Matrikulasi

Berikut adalah format surat rayuan pertukaran kolej matrikulasi:

 1. Tarikh
 2. Alamat penerima
 3. Subjek: Permohonan Pertukaran Kolej Matrikulasi
 4. Tuan/Puan,
 5. Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon untuk menukar kolej matrikulasi dari Kolej A ke Kolej B. Saya memohon pihak kolej dapat mempertimbangkan permohonan saya ini.
 6. Saya mempunyai beberapa sebab utama kenapa saya memohon untuk pertukaran kolej:
 • [Masukkan alasan pertama anda]
 • [Masukkan alasan kedua anda]
 • [Masukkan alasan ketiga anda]
 1. Sekian, terima kasih kerana memberi perhatian terhadap permohonan saya.
 2. Sekian, terima kasih.
 3. Saya yang benar,
 4. [Tandatangan]
 5. [Nama Penuh]
 6. [Nombor Matrikulasi]

Contoh Surat Rayuan Pertukaran Kolej Matrikulasi

Berikut adalah contoh surat rayuan pertukaran kolej matrikulasi:

Contoh 1

Tarikh: 3 Julai 2021

Alamat Penerima: Y.A.B Ketua Pengarah Kolej Matrikulasi

Subjek: Permohonan Pertukaran Kolej Matrikulasi

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon untuk menukar kolej matrikulasi dari Kolej A ke Kolej B. Saya memohon pihak kolej dapat mempertimbangkan permohonan saya ini.

Saya mempunyai beberapa sebab utama kenapa saya memohon untuk pertukaran kolej:

 • Jarak dari kolej ke rumah saya di Kuantan terlalu jauh dan saya memerlukan masa lebih kurang 3 jam untuk sampai ke kolej. Ini menyebabkan saya merasa keletihan dan sukar untuk menjaga keselesaan diri.
 • Kolej A terletak di kawasan yang sangat bising dan sesak dengan aktiviti pelajar lain. Saya sukar untuk belajar dengan tenang dan ini memberi kesan kepada prestasi akademik saya.

Sekian, terima kasih kerana memberi perhatian terhadap permohonan saya.

Sekian, terima kasih.

Saya yang benar,

[Tandatangan]

Ali bin Ahmad

123456

Contoh 2

Tarikh: 3 Julai 2021

Alamat Penerima: Y.A.B Ketua Pengarah Kolej Matrikulasi

Subjek: Permohonan Pertukaran Kolej Matrikulasi

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon untuk menukar kolej matrikulasi dari Kolej A ke Kolej C. Saya memohon pihak kolej dapat mempertimbangkan permohonan saya ini.

Saya mempunyai beberapa sebab utama kenapa saya memohon untuk pertukaran kolej:

 • Saya memerlukan persekitaran yang lebih tenang dan selesa untuk belajar. Kolej A terletak di kawasan yang bising dan sesak dengan aktiviti pelajar lain. Saya sukar untuk belajar dengan tenang dan ini memberi kesan kepada prestasi akademik saya.
 • Kolej C mempunyai kemudahan yang lebih lengkap berbanding Kolej A. Kolej C mempunyai perpustakaan yang lebih besar, dewan kuliah yang lebih selesa, dan kemudahan kokurikulum yang lebih baik.

Sekian, terima kasih kerana memberi perhatian terhadap permohonan saya.

Sekian, terima kasih.

Saya yang benar,

[Tandatangan]

Ahmad bin Ali

654321

FAQs

1. Bilakah tarikh tutup permohonan pertukaran kolej?

Tarikh tutup permohonan pertukaran kolej berbeza-beza mengikut kolej matrikulasi. Sila rujuk kepada pihak kolej untuk mendapatkan maklumat lanjut.

2. Berapa lama proses permohonan pertukaran kolej?

Proses permohonan pertukaran kolej bergantung pada pihak kolej. Biasanya ia mengambil masa antara 1 hingga 2 minggu.

3. Adakah permohonan pertukaran kolej pasti diluluskan?

Tidak. Permohonan pertukaran kolej perlu dinilai oleh pihak kolej dan keputusan akhir bergantung pada kekosongan kolej dan kelayakan pelajar tersebut.

Kesimpulannya

Surat rayuan pertukaran kolej matrikulasi adalah surat penting yang perlu ditulis dengan teliti dan sebaik mungkin. Dalam surat ini, pelajar matrikulasi perlu memberikan alasan yang kukuh dan jelas bagi membolehkan pihak kolej menilai permohonan tersebut. Dengan mengikuti panduan yang diberikan, pelajar matrikulasi boleh mengemukakan surat rayuan pertukaran kolej matrikulasi yang lengkap dan efektif untuk memohon pertukaran kolej dengan lebih mudah.