Surat rayuan pertukaran kursus UiTM adalah permohonan yang dibuat oleh pelajar untuk menukar kursus yang sedang diambil. Permohonan ini biasanya dibuat apabila pelajar merasa tidak sesuai dengan kursus yang dipilih atau ingin mencuba kursus yang berbeza. Surat rayuan ini harus dilengkapkan dengan maklumat yang lengkap dan diserahkan kepada pihak yang berkenaan.

Pengertian

Surat rayuan pertukaran kursus UiTM adalah bentuk permohonan yang dibuat oleh pelajar untuk menukar kursus yang sedang diambil. Permohonan ini boleh dibuat oleh pelajar yang ingin mencuba kursus yang berbeza atau merasa tidak sesuai dengan kursus yang dipilih. Surat rayuan ini perlu diserahkan kepada pihak yang berkenaan untuk dipertimbangkan.

Fungsi

Surat rayuan pertukaran kursus UiTM mempunyai beberapa fungsi. Antara fungsi-fungsi tersebut adalah:

 1. Memberi peluang kepada pelajar untuk menukar kursus yang dipilih jika merasa tidak sesuai dengan kursus tersebut.
 2. Memberi peluang kepada pelajar untuk mencuba kursus yang berbeza.
 3. Membolehkan pelajar yang mempunyai minat dan bakat dalam bidang tertentu untuk mengejar cita-cita mereka.

Tujuan

Tujuan utama surat rayuan pertukaran kursus UiTM adalah untuk membolehkan pelajar memilih kursus yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, surat rayuan ini juga bertujuan untuk membantu pelajar mencapai kejayaan dalam bidang yang mereka minati.

Format

Format surat rayuan pertukaran kursus UiTM adalah seperti berikut:

 1. Tarikh
 2. Nama Penerima
 3. Jawatan
 4. Bahagian/Unit
 5. Institut Pengajian Tinggi
 6. Alamat
 7. Tuan/Puan,
 8. Saya ingin merayu untuk menukar kursus yang sedang saya ambil sekarang. Berikut adalah maklumat-maklumat yang berkaitan:
 • Nama Pelajar:
 • No Matrik:
 • Kursus Semasa:
 • Kursus Yang Ingin Dituju:
 1. Saya berharap pihak tuan/puan dapat mempertimbangkan permohonan saya ini. Sekian, terima kasih.
 2. Yang Benar,
 3. Nama Pelajar
 4. No Matrik

Contoh

Berikut adalah contoh surat rayuan pertukaran kursus UiTM:

Contoh 1

Tarikh: 12 Januari 2022

Nama Penerima: Encik Ali

Jawatan: Penolong Pengarah

Bahagian/Unit: Bahagian Akademik

Institut Pengajian Tinggi: Universiti Teknologi MARA

Alamat: 40450 Shah Alam, Selangor

Tuan,

Saya ingin merayu untuk menukar kursus yang sedang saya ambil sekarang. Berikut adalah maklumat-maklumat yang berkaitan:

 • Nama Pelajar: Ahmad bin Ali
 • No Matrik: A132345
 • Kursus Semasa: Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 • Kursus Yang Ingin Dituju: Diploma Kejuruteraan Elektrik

Saya berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan saya ini. Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

Ahmad bin Ali

No Matrik: A132345

Contoh 2

Tarikh: 12 Januari 2022

Nama Penerima: Puan Siti

Jawatan: Penolong Kanan Pengarah

Bahagian/Unit: Bahagian Akademik

Institut Pengajian Tinggi: Universiti Teknologi MARA

Alamat: 40450 Shah Alam, Selangor

Tuan,

Saya ingin merayu untuk menukar kursus yang sedang saya ambil sekarang. Berikut adalah maklumat-maklumat yang berkaitan:

 • Nama Pelajar: Siti binti Ahmad
 • No Matrik: A132346
 • Kursus Semasa: Diploma Kejuruteraan Elektrik
 • Kursus Yang Ingin Dituju: Diploma Kejuruteraan Mekatronik

Saya berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan saya ini. Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

Siti binti Ahmad

No Matrik: A132346

FAQs

1. Berapa lama surat rayuan pertukaran kursus UiTM perlu diproseskan?

Jawapan: Surat rayuan pertukaran kursus UiTM biasanya akan diproseskan dalam tempoh 2 minggu.

2. Adakah surat rayuan pertukaran kursus UiTM boleh ditolak?

Jawapan: Ya, surat rayuan pertukaran kursus UiTM boleh ditolak jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau kursus yang ingin diambil penuh.

3. Adakah pelajar perlu membayar yuran untuk menukar kursus di UiTM?

Jawapan: Ya, pelajar perlu membayar yuran untuk menukar kursus di UiTM. Yuran tersebut bergantung kepada institut pengajian tinggi dan kursus yang ingin ditukar.

Kesimpulan

Surat rayuan pertukaran kursus UiTM adalah bentuk permohonan yang dibuat oleh pelajar untuk menukar kursus yang sedang diambil. Permohonan ini boleh dibuat jika pelajar merasa tidak sesuai dengan kursus yang dipilih atau ingin mencuba kursus yang berbeza. Surat rayuan ini perlu diserahkan kepada pihak yang berkenaan untuk dipertimbangkan. Pelajar perlu mengisi maklumat yang lengkap dan pastikan surat rayuan tersebut diserahkan dalam tempoh yang ditetapkan.