Surat rayuan pertukaran pembantu tadbir adalah satu surat rasmi yang ditulis oleh seseorang pembantu tadbir yang ingin memohon untuk dipertukarkan ke tempat kerja yang lain. Surat ini boleh ditulis oleh pembantu tadbir yang sedang bertugas di sektor awam atau swasta. Proses permohonan pertukaran ini biasanya dikendalikan oleh pihak atasan atau pengurusan sumber manusia.

Fungsi Surat Rayuan Pertukaran Pembantu Tadbir

Surat rayuan ini mempunyai beberapa fungsi yang penting dalam proses pertukaran pembantu tadbir. Antaranya adalah:

 1. Memudahkan proses permohonan pertukaran pembantu tadbir.
 2. Membolehkan pembantu tadbir memberikan sebab-sebab yang kukuh bagi permohonan mereka.
 3. Memastikan permohonan pertukaran diuruskan dengan teliti dan sistematik oleh pihak atasan atau pengurusan sumber manusia.

Tujuan Surat Rayuan Pertukaran Pembantu Tadbir

Tujuan utama surat rayuan pertukaran pembantu tadbir adalah untuk memohon kebenaran daripada pihak atasan atau pengurusan sumber manusia untuk dipertukarkan ke tempat kerja yang lain. Permohonan ini biasanya dibuat atas beberapa sebab yang kukuh dan munasabah, antaranya adalah:

 • Permohonan untuk berdekatan dengan keluarga.
 • Permohonan untuk meningkatkan taraf hidup.
 • Permohonan untuk mencari pengalaman baru.
 • Permohonan untuk menghadapi cabaran baru.

Format Surat Rayuan Pertukaran Pembantu Tadbir

Surat rayuan pertukaran pembantu tadbir perlu ditulis mengikut format yang betul. Format ini perlu mengikut standard surat rasmi bagi memudahkan pihak atasan atau pengurusan sumber manusia untuk memproses permohonan tersebut. Berikut adalah format yang perlu diikuti:

 1. Tarikh
 2. Nama dan jawatan penerima surat
 3. Nama dan jawatan pengirim surat
 4. Perkara: Permohonan Pertukaran Pembantu Tadbir
 5. Salam Pembuka
 6. Isi Surat
 7. Salam Penutup
 8. Nama dan tandatangan pengirim surat

Contoh Surat Rayuan Pertukaran Pembantu Tadbir

Berikut adalah beberapa contoh surat rayuan pertukaran pembantu tadbir yang boleh dijadikan rujukan:

Contoh 1

Tarikh: 1 Januari 2022

Nama dan jawatan penerima surat
Jabatan Sumber Manusia
Kementerian Kesihatan Malaysia
50590 Kuala Lumpur

Nama dan jawatan pengirim surat
Pembantu Tadbir
Hospital Serdang
43000 Kajang
Selangor

Perkara: Permohonan Pertukaran Pembantu Tadbir

Salam Sejahtera,

Saya, Nurul Huda binti Mohd Yusof, adalah seorang pembantu tadbir yang bertugas di Hospital Serdang selama 5 tahun. Saya ingin memohon pertukaran ke Hospital Kuala Lumpur kerana ia berdekatan dengan rumah saya dan memudahkan urusan harian saya.

Saya sangat berharap permohonan ini akan dipertimbangkan oleh pihak atasan atau pengurusan sumber manusia. Saya berjanji untuk terus bekerja dengan cemerlang di Hospital Kuala Lumpur dan memberikan khidmat yang terbaik kepada organisasi.

Sekian, terima kasih.

Salam Hormat,
(Tandatangan)
Nurul Huda binti Mohd Yusof

Contoh 2

Tarikh: 1 Januari 2022

Nama dan jawatan penerima surat
Jabatan Sumber Manusia
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
40000 Shah Alam

Nama dan jawatan pengirim surat
Pembantu Tadbir
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
43200 Cheras
Selangor

Perkara: Permohonan Pertukaran Pembantu Tadbir

Salam Sejahtera,

Saya, Mohamad Irfan bin Ahmad, adalah seorang pembantu tadbir yang bertugas di Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor selama 3 tahun. Saya ingin memohon pertukaran ke Pejabat Tanah dan Galian Selangor kerana ia memberikan peluang untuk saya meningkatkan taraf hidup dan mempunyai pengalaman baru yang lebih luas.

Saya berjanji untuk terus berusaha dan memberikan khidmat yang terbaik kepada organisasi. Saya sangat berharap permohonan ini akan dipertimbangkan oleh pihak atasan atau pengurusan sumber manusia.

Sekian, terima kasih.

Salam Hormat,
(Tandatangan)
Mohamad Irfan bin Ahmad

FAQs Surat Rayuan Pertukaran Pembantu Tadbir

1. Adakah surat rayuan pertukaran pembantu tadbir perlu ditulis secara rasmi?

Ya, surat rayuan pertukaran pembantu tadbir perlu ditulis secara rasmi mengikut format standard bagi memudahkan pihak atasan atau pengurusan sumber manusia memproses permohonan tersebut.

2. Berapakah bilangan contoh surat rayuan pertukaran pembantu tadbir yang perlu disertakan?

Sekurang-kurangnya dua contoh surat rayuan pertukaran pembantu tadbir perlu disertakan bagi memberikan pendedahan yang lebih jelas mengenai struktur dan isi kandungan surat tersebut.

3. Adakah terdapat sebarang had bagi permohonan pertukaran pembantu tadbir?

Tidak, tiada had bagi permohonan pertukaran pembantu tadbir. Namun begitu, permohonan tersebut perlu berdasarkan sebab-sebab yang kukuh dan munasabah bagi memudahkan pihak atasan atau pengurusan sumber manusia mempertimbangkan permohonan tersebut.

Kesimpulannya

Surat rayuan pertukaran pembantu tadbir adalah penting bagi memudahkan proses permohonan bagi pembantu tadbir yang ingin dipertukarkan ke tempat kerja yang lain. Surat ini perlu ditulis mengikut format yang betul dan mengandungi sebab-sebab yang kukuh bagi memudahkan pihak atasan atau pengurusan sumber manusia mempertimbangkan permohonan tersebut. Contoh-contoh surat rayuan pertukaran pembantu tadbir juga boleh dijadikan rujukan bagi membantu seseorang pembantu tadbir dalam menulis surat permohonan tersebut.