Surat rayuan pertukaran politeknik adalah satu-satunya cara untuk memohon pertukaran politeknik bagi pelajar politeknik yang ingin berpindah ke politeknik yang lain. Surat rayuan ini bertujuan untuk memohon kebenaran daripada pihak pengurusan politeknik untuk memindahkan pelajar ke politeknik yang lebih sesuai dengan minat dan keperluan mereka.

Pengertian Surat Rayuan Pertukaran Politeknik

Surat rayuan pertukaran politeknik adalah sebuah surat rasmi yang dibuat oleh pelajar politeknik yang ingin memohon kebenaran daripada pihak pengurusan politeknik untuk memindahkan diri ke politeknik yang lain. Surat ini biasanya dibuat apabila pelajar menghadapi masalah tertentu yang menyukarkan mereka untuk terus belajar di politeknik semasa.

Fungsi Surat Rayuan Pertukaran Politeknik

Surat rayuan pertukaran politeknik mempunyai beberapa fungsi penting, antaranya:

 • Memohon kebenaran daripada pihak pengurusan politeknik untuk memindahkan diri ke politeknik yang lain
 • Memberi penjelasan atau alasan yang kukuh mengapa pelajar ingin memohon pertukaran politeknik
 • Memastikan pelajar berada di politeknik yang sesuai dengan minat dan keperluan mereka
 • Memastikan pelajar mempunyai persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk mencapai kejayaan akademik

Tujuan Surat Rayuan Pertukaran Politeknik

Tujuan utama surat rayuan pertukaran politeknik adalah untuk memohon kebenaran daripada pihak pengurusan politeknik untuk memindahkan pelajar ke politeknik yang lebih sesuai dengan minat dan keperluan mereka. Tujuan lain adalah untuk memberi penjelasan atau alasan yang kukuh mengapa pelajar ingin memohon pertukaran politeknik dan memastikan pelajar berada di persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk mencapai kejayaan akademik.

Format Surat Rayuan Pertukaran Politeknik

Berikut adalah format surat rayuan pertukaran politeknik yang boleh diikuti:

 1. Tarikh
 2. Alamat pengirim
 3. Nama penerima
 4. Jawatan penerima
 5. Institusi
 6. Alamat
 7. Tuan,
 8. Perkara: Surat Rayuan Pertukaran Politeknik
 9. Saya, (nama lengkap pelajar), pelajar Politeknik (nama politeknik), ingin memohon kebenaran daripada pihak pengurusan untuk memindahkan diri ke politeknik yang lain. Saya ingin memohon pertukaran ke Politeknik (nama politeknik yang diinginkan) kerana (nyatakan alasan kukuh).
 10. Saya berharap pihak pengurusan dapat mempertimbangkan permohonan saya dan memberi kebenaran untuk memindahkan diri ke politeknik yang diinginkan. Terima kasih.
 11. Sekian, terima kasih.
 12. Yang benar,
 13. (nama lengkap pelajar)

Contoh Surat Rayuan Pertukaran Politeknik

Berikut adalah contoh surat rayuan pertukaran politeknik yang boleh dijadikan rujukan:

Contoh 1

Tarikh: 1 Januari 2022
Alamat Pengirim: Jalan ABC, 12345 Kota XYZ
Nama Penerima: Pihak Pengurusan Politeknik (nama politeknik yang dikehendaki)
Jawatan Penerima: Ketua Pengurusan Akademik
Institusi: Politeknik (nama politeknik yang dikehendaki)
Alamat: Jalan DEF, 54321 Kota MNO

Tuan,

Perkara: Surat Rayuan Pertukaran Politeknik

Saya, Ahmad bin Ali, pelajar Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (POLISAS) ingin memohon kebenaran daripada pihak pengurusan untuk memindahkan diri ke Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) kerana saya berminat untuk mengikuti kursus yang ditawarkan oleh PTSS yang lebih berkaitan dengan minat saya iaitu kursus Kejuruteraan Mekatronik.

Saya menghadapi masalah kerana POLISAS tidak menawarkan kursus Kejuruteraan Mekatronik dan saya terpaksa mengambil kursus Kejuruteraan Elektrik sebagai alternatif. Saya percaya dengan peluang yang diberikan oleh PTSS, saya akan lebih berjaya dalam kerjaya saya pada masa hadapan.

Saya berharap pihak pengurusan dapat mempertimbangkan permohonan saya dan memberi kebenaran untuk memindahkan diri ke PTSS. Terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Ahmad bin Ali

Contoh 2

Tarikh: 1 Januari 2022
Alamat Pengirim: Jalan ABC, 12345 Kota XYZ
Nama Penerima: Pihak Pengurusan Politeknik (nama politeknik yang dikehendaki)
Jawatan Penerima: Ketua Pengurusan Akademik
Institusi: Politeknik (nama politeknik yang dikehendaki)
Alamat: Jalan DEF, 54321 Kota MNO

Tuan,

Perkara: Surat Rayuan Pertukaran Politeknik

Saya, Nurul Huda bt Mohd Yusof, pelajar Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (POLISAS) ingin memohon kebenaran daripada pihak pengurusan untuk memindahkan diri ke Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) kerana saya menghadapi masalah kesihatan yang menyukarkan saya untuk terus belajar di POLISAS.

Selama beberapa bulan ini, saya mengalami masalah kesihatan yang menyebabkan saya kerap absen dari kelas dan menjejaskan prestasi akademik saya. Saya percaya dengan memindahkan diri ke PTSS, saya akan mempunyai persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif untuk mencapai kejayaan akademik.

Saya berharap pihak pengurusan dapat mempertimbangkan permohonan saya dan memberi kebenaran untuk memindahkan diri ke PTSS. Terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Nurul Huda bt Mohd Yusof

FAQs

1. Siapakah yang boleh memohon surat rayuan pertukaran politeknik?

Semua pelajar politeknik yang ingin memohon pertukaran politeknik boleh membuat surat rayuan pertukaran politeknik.

2. Apa alasan yang kukuh untuk memohon pertukaran politeknik?

Alasan yang kukuh untuk memohon pertukaran politeknik adalah seperti masalah kesihatan, minat yang tidak sepadan dengan kursus yang diambil, atau faktor keluarga.

3. Berapa lama biasanya pihak pengurusan memerlukan untuk memproses permohonan surat rayuan pertukaran politeknik?

Masa pemprosesan surat rayuan pertukaran politeknik bergantung kepada pihak pengurusan politeknik yang terlibat. Biasanya, pemprosesan akan mengambil masa antara 2 hingga 4 minggu.

4. Adakah permohonan surat rayuan pertukaran politeknik pasti akan diluluskan?

Tidak. Permohonan sur