Surat rayuan pertukaran tarikh merupakan surat permohonan yang bertujuan untuk memohon kepada pihak yang berkuasa untuk menukar tarikh sesuatu peristiwa. Surat ini biasanya digunakan dalam situasi di mana seseorang tidak dapat hadir pada tarikh yang ditetapkan sebelumnya dan ingin memohon untuk menukarnya.

Pengertian Surat Rayuan Pertukaran Tarikh

Surat rayuan pertukaran tarikh adalah surat permohonan yang dibuat oleh seseorang untuk memohon kepada pihak yang berkuasa untuk menukar tarikh sesuatu peristiwa. Surat ini biasanya digunakan dalam situasi di mana seseorang tidak dapat hadir pada tarikh yang ditetapkan sebelumnya dan ingin memohon untuk menukarnya.

Fungsi Surat Rayuan Pertukaran Tarikh

Fungsi utama surat rayuan pertukaran tarikh adalah untuk memohon kepada pihak yang berkuasa untuk menukar tarikh sesuatu peristiwa. Surat ini juga dapat digunakan untuk memberikan alasan mengapa seseorang tidak dapat hadir pada tarikh yang ditetapkan sebelumnya dan memohon untuk menukarnya.

Tujuan Surat Rayuan Pertukaran Tarikh

Tujuan surat rayuan pertukaran tarikh adalah untuk memohon kepada pihak yang berkuasa untuk menukar tarikh sesuatu peristiwa. Surat ini juga dapat digunakan untuk memberikan alasan mengapa seseorang tidak dapat hadir pada tarikh yang ditetapkan sebelumnya dan memohon untuk menukarnya.

Format Surat Rayuan Pertukaran Tarikh

Berikut adalah format surat rayuan pertukaran tarikh yang dapat diikuti:

[Nama Pengirim]

[Alamat Pengirim]

[Tarikh]

[Nama Penerima]

[Alamat Penerima]

[Subjek]

[Isi Surat]

[Tanda tangan]

[Nama Pengirim]

Contoh Surat Rayuan Pertukaran Tarikh

Berikut adalah contoh surat rayuan pertukaran tarikh yang dapat diikuti:

[Nama Pengirim]

[Alamat Pengirim]

[Tarikh]

[Nama Penerima]

[Alamat Penerima]

Subjek: Permohonan Pertukaran Tarikh

Kepada Yth,

Saya ingin memohon untuk menukar tarikh [peristiwa] yang sebelumnya telah ditetapkan pada [tarikh]. Saya tidak dapat hadir pada tarikh tersebut karena [alasan]. Oleh karena itu, saya memohon untuk menukar tarikh tersebut kepada [tarikh yang dikehendaki].

Saya mohon pihak yang berkuasa dapat mempertimbangkan permohonan saya ini dengan baik.

Terima kasih.

Hormat saya,

[Tanda tangan]

[Nama Pengirim]

Berikut adalah contoh surat rayuan pertukaran tarikh yang kedua:

[Nama Pengirim]

[Alamat Pengirim]

[Tarikh]

[Nama Penerima]

[Alamat Penerima]

Subjek: Permohonan Pertukaran Tarikh

Kepada Yth,

Saya ingin memohon untuk menukar tarikh [peristiwa] yang sebelumnya telah ditetapkan pada [tarikh]. Saya tidak dapat hadir pada tarikh tersebut karena [alasan]. Oleh karena itu, saya memohon untuk menukar tarikh tersebut kepada [tarikh yang dikehendaki].

Saya mohon pihak yang berkuasa dapat mempertimbangkan permohonan saya ini dengan baik.

Terima kasih.

Hormat saya,

[Tanda tangan]

[Nama Pengirim]

FAQs

Q: Apa itu surat rayuan pertukaran tarikh?

A: Surat rayuan pertukaran tarikh adalah surat permohonan yang dibuat oleh seseorang untuk memohon kepada pihak yang berkuasa untuk menukar tarikh sesuatu peristiwa.

Q: Apa fungsi surat rayuan pertukaran tarikh?

A: Fungsi utama surat rayuan pertukaran tarikh adalah untuk memohon kepada pihak yang berkuasa untuk menukar tarikh sesuatu peristiwa.

Q: Apa tujuan surat rayuan pertukaran tarikh?

A: Tujuan surat rayuan pertukaran tarikh adalah untuk memohon kepada pihak yang berkuasa untuk menukar tarikh sesuatu peristiwa.

Q: Bagaimana format surat rayuan pertukaran tarikh?

A: Format surat rayuan pertukaran tarikh terdiri dari [Nama Pengirim], [Alamat Pengirim], [Tarikh], [Nama Penerima], [Alamat Penerima], [Subjek], [Isi Surat], [Tanda tangan], dan [Nama Pengirim].

Q: Apa saja contoh surat rayuan pertukaran tarikh?

A: Contoh surat rayuan pertukaran tarikh antara lain:

- [Contoh surat rayuan pertukaran tarikh 1]

- [Contoh surat rayuan pertukaran tarikh 2]

Kesimpulan

Surat rayuan pertukaran tarikh adalah surat permohonan yang dibuat oleh seseorang untuk memohon kepada pihak yang berkuasa untuk menukar tarikh sesuatu peristiwa. Surat ini biasanya digunakan dalam situasi di mana seseorang tidak dapat hadir pada tarikh yang ditetapkan sebelumnya dan ingin memohon untuk menukarnya. Format surat rayuan pertukaran tarikh terdiri dari [Nama Pengirim], [Alamat Pengirim], [Tarikh], [Nama Penerima], [Alamat Penerima], [Subjek], [Isi Surat], [Tanda tangan], dan [Nama Pengirim].