Surat rayuan pindaan LHDN adalah surat rasmi yang ditulis oleh individu atau syarikat untuk memohon pindaan pada jumlah cukai yang dikenakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Surat ini biasanya ditulis apabila seseorang merasa bahawa jumlah cukai yang dikenakan terlalu tinggi atau terdapat kesilapan dalam pengiraan cukai. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan apa itu surat rayuan pindaan LHDN, tujuannya, fungsi, format dan contohnya.

Pengertian Surat Rayuan Pindaan LHDN

Surat rayuan pindaan LHDN adalah surat rasmi yang ditulis oleh individu atau syarikat untuk memohon pindaan pada jumlah cukai yang dikenakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Surat ini ditulis apabila seseorang merasa bahawa jumlah cukai yang dikenakan terlalu tinggi atau terdapat kesilapan dalam pengiraan cukai. Surat rayuan pindaan LHDN membolehkan individu atau syarikat untuk memohon pindaan pada jumlah cukai yang telah dikenakan oleh LHDN.

Tujuan Surat Rayuan Pindaan LHDN

Tujuan utama surat rayuan pindaan LHDN adalah untuk memohon pindaan pada jumlah cukai yang dikenakan oleh LHDN. Surat ini biasanya ditulis apabila seseorang merasa bahawa jumlah cukai yang dikenakan terlalu tinggi atau terdapat kesilapan dalam pengiraan cukai. Surat rayuan pindaan LHDN membolehkan individu atau syarikat untuk memohon pindaan pada jumlah cukai yang telah dikenakan oleh LHDN.

Fungsi Surat Rayuan Pindaan LHDN

Fungsi utama surat rayuan pindaan LHDN adalah untuk memohon pindaan pada jumlah cukai yang dikenakan oleh LHDN. Surat ini membolehkan individu atau syarikat untuk memohon pindaan pada jumlah cukai yang telah dikenakan oleh LHDN. Selain itu, surat rayuan pindaan LHDN juga berfungsi sebagai bukti bahawa individu atau syarikat tersebut telah memohon pindaan pada jumlah cukai yang dikenakan.

Format Surat Rayuan Pindaan LHDN

Surat rayuan pindaan LHDN perlu ditulis dalam format yang betul. Berikut adalah format yang perlu diikuti:

 1. Tarikh surat
 2. Nama dan alamat penuh individu atau syarikat
 3. Perihal: Permohonan Pindaan Cukai
 4. Kepada: Ketua Pengarah LHDN
 5. Tarikh cukai dikenakan
 6. Jumlah cukai yang dikenakan
 7. Alasan permohonan pindaan cukai
 8. Bukti-bukti yang menyokong permohonan pindaan cukai
 9. Permohonan untuk balas dalam tempoh yang ditetapkan
 10. Tandatangan individu atau syarikat

Contoh Surat Rayuan Pindaan LHDN

Berikut adalah contoh surat rayuan pindaan LHDN yang boleh dijadikan panduan:

Contoh 1

Tarikh: 1 Januari 2022

XYZ Sdn. Bhd.
123, Jalan ABC
45600 Kuala Lumpur

Perihal: Permohonan Pindaan Cukai

Kepada:
Ketua Pengarah LHDN
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Blok 8, Persiaran Rimba Permai
Cyber 8, 63000 Cyberjaya
Selangor Darul Ehsan

Tuan,

Dengan segala hormatnya, saya sebagai pengarah XYZ Sdn. Bhd. ingin memohon pindaan pada jumlah cukai yang dikenakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) pada syarikat kami. Berikut adalah butiran permohonan kami:

 1. Tarikh cukai dikenakan: 31 Disember 2021
 2. Jumlah cukai yang dikenakan: RM10,000
 3. Alasan permohonan pindaan cukai: Syarikat kami telah mengalami kerugian yang besar pada tahun ini dan jumlah cukai yang dikenakan terlalu tinggi dan tidak munasabah mengambil kira situasi kewangan syarikat kami.
 4. Bukti-bukti yang menyokong permohonan pindaan cukai: Laporan kewangan syarikat kami bagi tahun kewangan 2021
 5. Permohonan untuk balas dalam tempoh yang ditetapkan: 30 hari dari tarikh surat ini

Sekian, terima kasih atas kerjasama dan perhatian tuan dalam perkara ini.

Sekian, terima kasih atas kerjasama dan perhatian tuan dalam perkara ini.

Yang benar,

_________________
Nama Pengarah
XYZ Sdn. Bhd.

Contoh 2

Tarikh: 1 Januari 2022

Encik Ahmad Bin Ali
123, Jalan ABC
45600 Kuala Lumpur

Perihal: Permohonan Pindaan Cukai

Kepada:
Ketua Pengarah LHDN
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Blok 8, Persiaran Rimba Permai
Cyber 8, 63000 Cyberjaya
Selangor Darul Ehsan

Tuan,

Dengan segala hormatnya, saya sebagai individu ingin memohon pindaan pada jumlah cukai yang dikenakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) pada saya. Berikut adalah butiran permohonan saya:

 1. Tarikh cukai dikenakan: 31 Disember 2021
 2. Jumlah cukai yang dikenakan: RM5,000
 3. Alasan permohonan pindaan cukai: Saya telah kehilangan pekerjaan pada tahun ini dan jumlah cukai yang dikenakan terlalu tinggi dan tidak munasabah mengambil kira situasi kewangan saya.
 4. Bukti-bukti yang menyokong permohonan pindaan cukai: Surat pelepasan kerja saya dan penyata bank saya
 5. Permohonan untuk balas dalam tempoh yang ditetapkan: 30 hari dari tarikh surat ini

Sekian, terima kasih atas kerjasama dan perhatian tuan dalam perkara ini.

Sekian, terima kasih atas kerjasama dan perhatian tuan dalam perkara ini.

Yang benar,

_________________
Ahmad Bin Ali

FAQs tentang Surat Rayuan Pindaan LHDN

1. Apa itu surat rayuan pindaan LHDN?

Surat rayuan pindaan LHDN adalah surat rasmi yang ditulis oleh individu atau syarikat untuk memohon pindaan pada jumlah cukai yang dikenakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

2. Apa tujuan surat rayuan pindaan LHDN?

Tujuan utama surat rayuan pindaan LHDN adalah untuk memohon pindaan pada jumlah cukai yang dikenakan oleh LHDN.

3. Apa fungsi surat rayuan pindaan LHDN?

Fungsi utama surat rayuan pindaan LHDN adalah untuk memohon pindaan pada jumlah cukai yang dikenakan oleh LHDN dan sebagai bu