Sekolah rendah agama adalah pilihan popular di kalangan ibu bapa yang ingin melengkapkan pendidikan Islamik bagi anak-anak mereka. Sekiranya anda ingin memohon tempat di sekolah rendah agama pilihan anda, surat rayuan sekolah rendah agama adalah satu dokumen penting yang perlu disediakan. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan pengertian, fungsi, tujuan, format, contoh (minimum 2 contoh) dan FAQs mengenai surat rayuan sekolah rendah agama.

Pengertian Surat Rayuan Sekolah Rendah Agama

Surat rayuan sekolah rendah agama adalah surat rasmi yang dibuat oleh ibu bapa atau penjaga untuk memohon tempat di sekolah rendah agama pilihan mereka. Surat ini dihantar kepada pihak pentadbiran sekolah sebagai permohonan untuk menempatkan anak mereka di sekolah tersebut.

Fungsi Surat Rayuan Sekolah Rendah Agama

Surat rayuan sekolah rendah agama mempunyai beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi tersebut adalah seperti berikut:

 • Memohon tempat di sekolah rendah agama pilihan ibu bapa atau penjaga
 • Menunjukkan minat dan komitmen ibu bapa atau penjaga dalam memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan Islamik yang berkualiti
 • Mengesahkan maklumat anak-anak seperti nama, umur, alamat dan lain-lain
 • Menjelaskan sebab mengapa anak-anak perlu ditempatkan di sekolah rendah agama tersebut
 • Memberikan kesempatan kepada ibu bapa atau penjaga untuk memberikan maklumat tambahan yang relevan mengenai anak-anak mereka

Tujuan Surat Rayuan Sekolah Rendah Agama

Tujuan utama surat rayuan sekolah rendah agama adalah untuk memohon tempat di sekolah rendah agama pilihan ibu bapa atau penjaga. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk memberikan maklumat tambahan mengenai anak-anak seperti pencapaian akademik dan aktiviti ekstrakurikulum yang berkaitan dengan pendidikan Islamik. Surat rayuan sekolah rendah agama juga bertujuan untuk menunjukkan minat dan komitmen ibu bapa atau penjaga dalam memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan Islamik yang baik.

Format Surat Rayuan Sekolah Rendah Agama

Surat rayuan sekolah rendah agama haruslah ditulis dengan format yang betul agar mudah difahami oleh pihak pentadbiran sekolah. Berikut adalah format yang boleh diikuti:

 • Alamat surat
 • Tarikh
 • Subjek surat
 • Pengenalan diri
 • Maklumat anak-anak
 • Sebab-sebab permohonan
 • Maklumat tambahan (jika ada)
 • Pengakhiran surat
 • Tandatangan ibu bapa atau penjaga

Contoh Surat Rayuan Sekolah Rendah Agama

Berikut adalah contoh surat rayuan sekolah rendah agama yang boleh digunakan sebagai rujukan:

Contoh 1:

Alamat Surat
Tarikh: DD/MM/YYYY
Subjek: Permohonan Tempat di Sekolah Rendah Agama

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon tempat untuk anak saya di Sekolah Rendah Agama Al-Madinah pada tahun akademik 2022. Saya berharap pihak pentadbiran sekolah dapat mempertimbangkan permohonan saya ini.

Nama anak saya ialah Ahmad bin Ali, berumur 7 tahun dan telah menamatkan Tadika Islam pada tahun sebelumnya. Sebagai ibu bapa, kami amat berminat untuk memastikan anak kami mendapat pendidikan Islamik yang berkualiti dan kami percaya Sekolah Rendah Agama Al-Madinah adalah pilihan yang tepat untuk itu.

Kami juga ingin memaklumkan bahawa Ahmad mempunyai minat yang mendalam dalam pembelajaran agama dan kami yakin beliau akan berjaya dalam persekolahan ini. Kami berharap pihak pentadbiran sekolah dapat mempertimbangkan permohonan kami ini dan memberi kelulusan untuk menempatkan Ahmad di Sekolah Rendah Agama Al-Madinah pada tahun akademik 2022.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,
Ibu Bapa Ahmad

Contoh 2:

Alamat Surat
Tarikh: DD/MM/YYYY
Subjek: Permohonan Tempat di Sekolah Rendah Agama

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon tempat untuk anak saya di Sekolah Rendah Agama As-Syakirin pada tahun akademik 2022. Saya berharap pihak pentadbiran sekolah dapat mempertimbangkan permohonan saya ini.

Nama anak saya ialah Nurul Aisyah binti Ahmad, berumur 8 tahun dan telah menamatkan Tadika Islam pada tahun sebelumnya. Kami sangat berminat untuk memastikan anak kami mendapat pendidikan Islamik yang berkualiti dan kami percaya Sekolah Rendah Agama As-Syakirin adalah pilihan yang tepat untuk itu.

Kami ingin memaklumkan bahawa Nurul Aisyah mempunyai minat yang mendalam dalam pembelajaran agama dan telah aktif menyertai aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan Islamik. Kami berharap pihak pentadbiran sekolah dapat mempertimbangkan permohonan kami ini dan memberi kelulusan untuk menempatkan Nurul Aisyah di Sekolah Rendah Agama As-Syakirin pada tahun akademik 2022.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,
Ibu Bapa Nurul Aisyah

FAQs - Soalan Lazim Mengenai Surat Rayuan Sekolah Rendah Agama

1. Berapa kali boleh saya menghantar surat rayuan sekolah rendah agama?

Ibu bapa atau penjaga boleh menghantar surat rayuan sekolah rendah agama sekali sahaja setiap tahun. Walau bagaimanapun, jika permohonan anda ditolak, anda boleh menghantar surat rayuan sekali lagi untuk memohon tempat di sekolah rendah agama pilihan anda.

2. Apa yang harus saya tulis dalam surat rayuan sekolah rendah agama?

Anda perlu memberikan maklumat yang jelas dan lengkap mengenai anak-anak serta sebab-sebab mengapa anda ingin menempatkan mereka di sekolah rendah agama tersebut. Anda juga boleh memberikan maklumat tambahan seperti pencapaian akademik dan aktiviti ekstrakurikulum yang berkaitan dengan pendidikan Islamik.

3. Berapa lama pihak pentadbiran sekolah mengambil masa untuk memproses permohonan?

Masa pemprosesan permohonan bergantung kepada pihak pentadbiran sekolah. Walau bagaimanapun, anda boleh menghubungi pihak pentadbiran sekolah untuk meminta maklumat lanjut mengenai status permohonan anda.

Kesimpulannya

Surat rayuan sekolah rendah agama adalah penting untuk memohon tempat di sekolah rendah agama pilihan anda. Dalam surat ini, anda perlu memberikan maklumat yang jelas dan lengkap mengenai anak-anak serta sebab-sebab mengapa anda ingin menempatkan mereka di sekolah rendah agama tersebut. Dengan mengikuti format yang betul dan menggunakan contoh-cont