Surat sokongan bantuan kebajikan adalah surat yang digunakan untuk meminta bantuan kebajikan dari pihak berkuasa. Bantuan kebajikan merujuk kepada bantuan yang diberikan untuk membantu individu atau keluarga yang memerlukan.

Pengertian Surat Sokongan Bantuan Kebajikan

Surat sokongan bantuan kebajikan adalah surat permohonan yang ditulis oleh individu atau keluarga yang memerlukan bantuan kebajikan. Surat ini digunakan untuk meminta bantuan dari pihak berkuasa seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah.

Fungsi Surat Sokongan Bantuan Kebajikan

Surat sokongan bantuan kebajikan mempunyai beberapa fungsi seperti:

 • Meminta bantuan kebajikan dari pihak berkuasa
 • Menjelaskan situasi dan keadaan individu atau keluarga yang memerlukan bantuan
 • Menyatakan jenis bantuan kebajikan yang diperlukan seperti bantuan kewangan, bantuan perubatan, bantuan pendidikan dan sebagainya
 • Memberikan maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon dan sebagainya

Tujuan Surat Sokongan Bantuan Kebajikan

Tujuan surat sokongan bantuan kebajikan adalah untuk meminta bantuan dari pihak berkuasa bagi membantu individu atau keluarga yang memerlukan. Bantuan kebajikan yang diberikan dapat membantu individu atau keluarga untuk menghadapi masalah kewangan, kesihatan, pendidikan atau sosial.

Format Surat Sokongan Bantuan Kebajikan

Format surat sokongan bantuan kebajikan adalah seperti berikut:

 1. Tarikh
 2. Nama dan alamat pihak berkuasa
 3. Tuan/Puan,
 4. Perkara: Permohonan Bantuan Kebajikan
 5. Saya, (nama penuh), (alamat), (nombor telefon), dengan ini merujuk kepada perkara di atas.
 6. Saya memohon bantuan kebajikan dari pihak tuan/puan bagi membantu saya/keluarga saya yang sedang mengalami masalah (nyatakan jenis masalah seperti kewangan, kesihatan, pendidikan atau sosial).
 7. Saya sangat mengharapkan bantuan tuan/puan untuk membantu saya/keluarga saya mengatasi masalah yang dihadapi.
 8. Sekian, terima kasih.
 9. Saya yang benar,
 10. (Tandatangan)
 11. (Nama penuh)

Contoh Surat Sokongan Bantuan Kebajikan

Berikut adalah contoh surat sokongan bantuan kebajikan:

Contoh 1

Tarikh: 1 Januari 2022
Jabatan Kebajikan Masyarakat
Majlis Perbandaran XYZ
Alamat: (alamat)
Nombor telefon: (nombor telefon)
Tuan/Puan,
Perkara: Permohonan Bantuan Kebajikan
Saya, Ahmad bin Ali, beralamat di (alamat), dengan ini merujuk kepada perkara di atas. Saya memohon bantuan kebajikan dari pihak tuan/puan bagi membantu saya yang sedang mengalami masalah kewangan. Saya sedang menghadapi masalah kewangan yang teruk kerana kehilangan pekerjaan. Saya mempunyai tiga orang anak yang masih memerlukan perhatian dan pendidikan. Saya sangat mengharapkan bantuan tuan/puan untuk membantu saya mengatasi masalah yang dihadapi.
Sekian, terima kasih.
Saya yang benar,
(Tandatangan)
Ahmad bin Ali

Contoh 2

Tarikh: 1 Januari 2022
Majlis Daerah ABC
Alamat: (alamat)
Nombor telefon: (nombor telefon)
Tuan/Puan,
Perkara: Permohonan Bantuan Kebajikan
Saya, Siti binti Ahmad, beralamat di (alamat), dengan ini merujuk kepada perkara di atas. Saya memohon bantuan kebajikan dari pihak tuan/puan bagi membantu anak saya yang mengalami masalah pendidikan. Anak saya, Ahmad bin Siti, mengalami masalah pembelajaran dan memerlukan bantuan untuk menjalani rawatan dan terapi. Saya sangat mengharapkan bantuan tuan/puan untuk membantu anak saya mendapatkan rawatan dan terapi yang diperlukan.
Sekian, terima kasih.
Saya yang benar,
(Tandatangan)
Siti binti Ahmad

FAQs

 1. Siapakah yang boleh memohon bantuan kebajikan?
  Individu atau keluarga yang memerlukan bantuan kebajikan boleh memohon bantuan seperti pesakit kronik, orang kurang upaya, mangsa kemalangan, golongan miskin dan sebagainya.
 2. Bagaimana untuk memohon bantuan kebajikan?
  Untuk memohon bantuan kebajikan, individu atau keluarga perlu mengisi borang permohonan dan melampirkan dokumen sokongan seperti penyata bank, bil elektrik, sijil kelahiran dan sebagainya.
 3. Berapa lama proses permohonan bantuan kebajikan?
  Proses permohonan bantuan kebajikan bergantung kepada jenis bantuan yang dimohon dan pihak berkuasa yang terlibat. Biasanya, proses permohonan akan mengambil masa beberapa minggu sehingga beberapa bulan.
 4. Apakah jenis bantuan kebajikan yang boleh dimohon?
  Jenis bantuan kebajikan yang boleh dimohon adalah seperti bantuan kewangan, bantuan perubatan, bantuan pendidikan, bantuan sosial dan sebagainya.

Kesimpulan

Surat sokongan bantuan kebajikan adalah surat yang penting bagi individu atau keluarga yang memerlukan bantuan kebajikan. Dalam surat ini, individu atau keluarga perlu menjelaskan situasi dan keadaan yang memerlukan bantuan serta jenis bantuan kebajikan yang diperlukan. Proses permohonan bantuan kebajikan mengambil masa beberapa minggu sehingga beberapa bulan bergantung kepada jenis bantuan dan pihak berkuasa yang terlibat. Semoga maklumat di atas dapat membantu individu atau keluarga yang memerlukan bantuan kebajikan.