Surat sokongan berkelakuan baik adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh pihak yang mengenal seseorang yang memohon sokongan untuk tujuan tertentu. Surat ini biasanya diberikan kepada individu yang memerlukan sokongan untuk memohon kerja, biasiswa, kemasukan ke universiti, atau lain-lain tujuan. Surat sokongan berkelakuan baik juga diberikan kepada individu yang memerlukan sokongan untuk tujuan khusus seperti memohon pengurangan hukuman atau pembebasan dari tahanan.

Fungsi Surat Sokongan Berkulakuan Baik

Surat sokongan berkelakuan baik berfungsi sebagai bukti sokongan atau rekomendasi dari pihak yang mengenal individu yang memohon. Surat ini membantu individu yang memohon untuk meningkatkan peluang mereka dalam memperoleh tujuan yang dikehendaki. Selain itu, surat sokongan berkelakuan baik juga membantu individu dalam menunjukkan kredibilitas dan reputasi mereka.

Tujuan Surat Sokongan Berkulakuan Baik

Tujuan utama surat sokongan berkelakuan baik adalah untuk memberikan sokongan atau rekomendasi kepada individu yang memohon. Surat ini juga bertujuan untuk membantu individu dalam memperoleh peluang yang lebih baik dalam mencapai tujuan mereka. Selain itu, surat sokongan berkelakuan baik juga bertujuan untuk membantu individu dalam meningkatkan kredibilitas dan reputasi mereka.

Format Surat Sokongan Berkulakuan Baik

Surat sokongan berkelakuan baik biasanya ditulis dalam format surat rasmi. Surat ini harus mencakup nama penerima, alamat penerima, tanggal surat, subjek surat, dan isi surat. Isi surat harus menyatakan hubungan antara pihak yang mengeluarkan surat dan individu yang memohon, serta memberikan informasi tentang kepribadian, kualifikasi, dan pengalaman individu yang memohon.

Contoh Surat Sokongan Berkulakuan Baik

Berikut adalah contoh surat sokongan berkelakuan baik:

Contoh Surat Sokongan Berkulakuan Baik 1

Kepada: Yayasan XYZ
Alamat: Jalan ABC, Kuala Lumpur
Tarikh: 1 Januari 2021
Subjek: Surat Sokongan Berkulakuan Baik

Dengan hormatnya, saya, Ahmad bin Ali, ingin memberikan sokongan dan rekomendasi kepada Encik Mohd bin Omar yang memohon biasiswa dari Yayasan XYZ.

Saya telah mengenal Encik Mohd bin Omar selama lebih dari 5 tahun sebagai rakan sekolah dan rakan perniagaan. Saya dapat memberikan jaminan bahawa Encik Mohd bin Omar adalah seorang individu yang berdedikasi, rajin, dan berkebolehan. Beliau memiliki kepribadian yang sopan, ramah, dan mempunyai inisiatif yang baik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

Saya yakin bahawa Encik Mohd bin Omar akan memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya dan akan terus berusaha untuk mencapai kejayaan dalam bidang yang dipilihnya. Oleh itu, saya dengan sukacitanya memberi rekomendasi kepada Encik Mohd bin Omar untuk diberikan biasiswa oleh Yayasan XYZ.

Sekian, terima kasih.

Contoh Surat Sokongan Berkulakuan Baik 2

Kepada: Pihak Berkuasa Penjara
Alamat: Jalan DEF, Johor Bahru
Tarikh: 1 Januari 2021
Subjek: Permohonan Pengurangan Hukuman

Dengan hormatnya, saya, Dr. Mira binti Sulaiman, ingin memberikan sokongan dan rekomendasi kepada Encik Azman bin Ismail yang memohon pengurangan hukuman dari Pihak Berkuasa Penjara.

Saya telah mengenal Encik Azman bin Ismail selama lebih dari 10 tahun sebagai rakan kerja dan sahabat karib. Saya dapat memberikan jaminan bahawa Encik Azman bin Ismail adalah seorang individu yang berkelakuan baik dan mempunyai rekod yang baik dalam masyarakat. Beliau memiliki kepribadian yang sopan, ramah, dan mempunyai inisiatif yang baik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

Saya yakin bahawa Encik Azman bin Ismail telah belajar dari kesilapan yang dilakukannya dan akan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Oleh itu, saya dengan sukacitanya memberi rekomendasi kepada Pihak Berkuasa Penjara untuk mengurangkan hukuman Encik Azman bin Ismail berdasarkan kelakuan baik dan penyesalannya.

Sekian, terima kasih.

FAQs

1. Siapakah yang boleh mengeluarkan surat sokongan berkelakuan baik?

Surat sokongan berkelakuan baik boleh dikeluarkan oleh pihak yang mengenal individu yang memohon seperti rakan, bekas majikan, atau individu yang mempunyai pengalaman dengan individu yang memohon.

2. Apa yang perlu disertakan dalam surat sokongan berkelakuan baik?

Surat sokongan berkelakuan baik harus mencakup nama penerima, alamat penerima, tanggal surat, subjek surat, dan isi surat. Isi surat harus menyatakan hubungan antara pihak yang mengeluarkan surat dan individu yang memohon, serta memberikan informasi tentang kepribadian, kualifikasi, dan pengalaman individu yang memohon.

3. Bagaimana cara meminta surat sokongan berkelakuan baik?

Individu yang memohon harus meminta surat sokongan berkelakuan baik dari pihak yang mengenal mereka dengan baik dan meminta mereka untuk menulis surat sokongan berkelakuan baik untuk tujuan yang dimaksudkan.

Kesimpulan

Surat sokongan berkelakuan baik adalah surat yang dikeluarkan untuk memberikan sokongan atau rekomendasi kepada individu yang memohon untuk tujuan tertentu. Surat ini membantu individu dalam meningkatkan peluang mereka dalam memperoleh tujuan yang dikehendaki dan juga membantu individu dalam menunjukkan kredibilitas dan reputasi mereka. Surat sokongan berkelakuan baik harus ditulis dalam format surat rasmi dan mencakup nama penerima, alamat penerima, tanggal surat, subjek surat, dan isi surat.