Pengertian Surat Sokongan Daripada JKKK

Surat sokongan daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh JKKK untuk memberikan sokongan kepada individu atau organisasi yang memerlukan. Surat ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa JKKK menyokong aktiviti atau program yang dilaksanakan dan memberikan keyakinan kepada penerima surat sokongan.

Fungsi Surat Sokongan Daripada JKKK

Fungsi utama surat sokongan daripada JKKK adalah untuk memberikan sokongan moral dan memberikan keyakinan kepada penerima surat. Surat ini juga boleh membantu mempercepatkan proses permohonan dana atau bantuan kerajaan atau swasta. Selain itu, surat sokongan daripada JKKK juga digunakan sebagai bukti sokongan yang diberikan oleh komuniti setempat terhadap aktiviti atau program yang dilaksanakan.

Tujuan Surat Sokongan Daripada JKKK

Tujuan utama surat sokongan daripada JKKK adalah untuk memberikan sokongan kepada individu atau organisasi yang memerlukannya. Surat ini juga bertujuan untuk memperlihatkan bahawa JKKK mempunyai peranan penting dalam membangunkan kampung dan membantu komuniti setempat. Selain itu, surat sokongan daripada JKKK juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan aktiviti atau program yang dilaksanakan dan menarik lebih banyak sokongan dari orang ramai.

Format Surat Sokongan Daripada JKKK

Surat sokongan daripada JKKK biasanya mempunyai format yang standard dan mudah diikuti. Format surat tersebut adalah seperti berikut: 1. Tajuk surat 2. Tarikh pengeluaran surat 3. Nama penerima surat 4. Nama organisasi atau program yang memerlukan sokongan 5. Tujuan dan objektif program atau aktiviti 6. Tempat dan tarikh program atau aktiviti akan diadakan 7. Maklumat perhubungan penerima surat 8. Tandatangan dan cop rasmi JKKK

Contoh Surat Sokongan Daripada JKKK

Contoh surat sokongan daripada JKKK yang pertama adalah untuk memohon sokongan bagi aktiviti gotong-royong membersihkan kampung. Berikut adalah format surat sokongan tersebut:

Tajuk Surat: Permohonan Sokongan Gotong-Royong Membersihkan Kampung

Tarikh: 1 Januari 2022

Nama Penerima Surat: Encik Ahmad bin Abu

Nama Program atau Aktiviti: Gotong-Royong Membersihkan Kampung

Tujuan dan Objektif Program atau Aktiviti: Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab warga kampung dalam menjaga kebersihan dan keindahan kampung

Tempat dan Tarikh Program atau Aktiviti Akan Diadakan: Kampung ABC, 15 Januari 2022

Maklumat Perhubungan Penerima Surat: Encik Ahmad bin Abu, 012-3456789

Tandatangan dan Cop Rasmi JKKK

Contoh surat sokongan daripada JKKK yang kedua adalah untuk memohon sokongan bagi program sukan tahunan kampung. Berikut adalah format surat sokongan tersebut:

Tajuk Surat: Permohonan Sokongan Program Sukan Tahunan Kampung

Tarikh: 1 Januari 2022

Nama Penerima Surat: Persatuan Sukan Kampung ABC

Nama Program atau Aktiviti: Program Sukan Tahunan Kampung

Tujuan dan Objektif Program atau Aktiviti: Meningkatkan kesedaran dan minat warga kampung dalam sukan dan perpaduan komuniti setempat

Tempat dan Tarikh Program atau Aktiviti Akan Diadakan: Padang Sukan Kampung ABC, 15-16 Januari 2022

Maklumat Perhubungan Penerima Surat: Encik Ali bin Hassan, 012-3456789

Tandatangan dan Cop Rasmi JKKK

FAQs

1. Siapa yang boleh memohon surat sokongan daripada JKKK?

Surat sokongan daripada JKKK boleh diperolehi oleh individu atau organisasi yang memerlukannya. Namun, permohonan surat sokongan perlu mematuhi syarat dan terma yang telah ditetapkan oleh JKKK.

2. Berapa lama tempoh yang diperlukan untuk memperolehi surat sokongan daripada JKKK?

Tempoh untuk memperolehi surat sokongan daripada JKKK bergantung kepada jenis permohonan dan keperluan penerima surat. Oleh itu, disarankan untuk mengemukakan permohonan secepat mungkin untuk memastikan tempoh yang mencukupi untuk memproses permohonan.

3. Adakah surat sokongan daripada JKKK dikenakan bayaran?

Tidak, surat sokongan daripada JKKK adalah percuma dan tidak dikenakan bayaran.

Kesimpulan

Surat sokongan daripada JKKK adalah dokumen yang penting untuk memperlihatkan sokongan dan keyakinan JKKK terhadap aktiviti atau program yang dilaksanakan. Pengertian, fungsi, tujuan, format, dan contoh-contoh surat sokongan daripada JKKK perlu difahami oleh semua pihak untuk memudahkan proses permohonan dan pengeluaran surat sokongan.