Pengertian Surat Sokongan Daripada Ketua Jabatan

Surat sokongan daripada ketua jabatan merupakan surat rasmi dari seorang ketua jabatan yang memberikan sokongan kepada seseorang atau sesuatu, seperti organisasi, program, atau projek. Surat ini biasanya diberikan kepada pihak yang memerlukan sokongan tersebut, seperti pihak kerajaan, syarikat, atau badan bukan kerajaan (NGO).

Fungsi Surat Sokongan Daripada Ketua Jabatan

Surat sokongan daripada ketua jabatan berfungsi untuk memberikan sokongan dan pengesahan dari pihak atasan, yang dapat meningkatkan kredibiliti dan kepercayaan seseorang atau sesuatu. Surat ini juga dapat membantu dalam memperoleh sokongan atau dana dari pihak yang memerlukan.

Tujuan Surat Sokongan Daripada Ketua Jabatan

Tujuan utama dari surat sokongan daripada ketua jabatan adalah untuk memberikan sokongan dan pengesahan yang kuat dari pihak atasan kepada seseorang atau sesuatu. Surat ini juga bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang memerlukan sokongan tersebut, seperti pihak kerajaan, syarikat, atau badan bukan kerajaan (NGO).

Format Surat Sokongan Daripada Ketua Jabatan

Berikut adalah format surat sokongan daripada ketua jabatan: **Tarikh:****Kepada:****Tuan/Puan,**SURAT SOKONGAN DARIPADA KETUA JABATAN Dengan segala hormatnya, saya selaku ketua jabatan di [nama jabatan] dengan sukacitanya memberikan surat sokongan kepada [nama penerima sokongan] dalam [perkara sokongan]. Sebagai ketua jabatan, saya merasakan bahawa [nama penerima sokongan] adalah seseorang yang mempunyai kebolehan dan kemampuan dalam [bidang yang relevan]. Saya yakin bahawa [nama penerima sokongan] dapat memberikan sumbangan yang besar dalam [organisasi/projek/program yang relevan]. Sekian, harap maklum dan terima kasih. Yang benar, [signature] [Nama Ketua Jabatan] [Tarikh]

Contoh Surat Sokongan Daripada Ketua Jabatan

Berikut adalah dua contoh surat sokongan daripada ketua jabatan: Contoh 1: Tarikh: 1 Mac 2021 Kepada: Pihak Kerajaan Malaysia Tuan/Puan, SURAT SOKONGAN DARIPADA KETUA JABATAN Dengan segala hormatnya, saya selaku ketua jabatan di Kementerian Kesihatan Malaysia dengan sukacitanya memberikan surat sokongan kepada pihak kerajaan Malaysia dalam usaha memerangi pandemik COVID-19. Saya merasakan bahawa pihak kerajaan Malaysia telah melakukan usaha yang besar dalam memerangi pandemik COVID-19. Saya yakin bahawa dengan kerjasama dan sokongan semua pihak, kita dapat mengatasi pandemik ini. Sekian, harap maklum dan terima kasih. Yang benar, [signature] Dr. Noor Hisham Abdullah Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia 1 Mac 2021 Contoh 2: Tarikh: 1 Mac 2021 Kepada: Yayasan XYZ Tuan/Puan, SURAT SOKONGAN DARIPADA KETUA JABATAN Dengan segala hormatnya, saya selaku ketua jabatan di Kementerian Pelajaran Malaysia dengan sukacitanya memberikan surat sokongan kepada Yayasan XYZ dalam usaha membantu kanak-kanak miskin mendapat pendidikan yang berkualiti. Saya merasakan bahawa Yayasan XYZ adalah badan bukan kerajaan (NGO) yang melakukan usaha yang mulia dalam membantu kanak-kanak miskin mendapat pendidikan yang berkualiti. Saya yakin bahawa usaha ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Sekian, harap maklum dan terima kasih. Yang benar, [signature] Dato’ Dr. Mohd Gazali Abas Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 1 Mac 2021

FAQs (Pertanyaan yang Sering Ditanya)

Q: Siapa yang dapat meminta surat sokongan daripada ketua jabatan? A: Surat sokongan daripada ketua jabatan biasanya diminta oleh pihak yang memerlukan sokongan tersebut, seperti pihak kerajaan, syarikat, atau badan bukan kerajaan (NGO). Q: Apa yang perlu dijelaskan dalam surat sokongan daripada ketua jabatan? A: Surat sokongan daripada ketua jabatan perlu menjelaskan mengenai seseorang atau sesuatu yang memerlukan sokongan, dan memberikan pengesahan dan sokongan yang kuat dari pihak atasan. Q: Apakah contoh lain dari surat rasmi? A: Contoh lain dari surat rasmi adalah surat permohonan, surat tawaran, surat rasmi pertukaran, dan banyak lagi.

Kesimpulan

Surat sokongan daripada ketua jabatan adalah surat rasmi yang memberikan sokongan dan pengesahan dari pihak atasan kepada seseorang atau sesuatu. Surat ini berfungsi untuk meningkatkan kredibiliti dan kepercayaan seseorang atau sesuatu, dan membantu dalam memperoleh sokongan atau dana dari pihak yang memerlukan. Format surat sokongan daripada ketua jabatan perlu mengandungi tarikh, penerima, kandungan, dan tanda tangan. Contoh surat sokongan daripada ketua jabatan termasuk dalam konteks kerajaan dan badan bukan kerajaan (NGO).