Surat sokongan daripada menteri adalah satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh kementerian atau menteri tertentu untuk memberikan sokongan dan pengesahan terhadap sesuatu projek atau program. Surat ini biasanya diperuntukkan kepada pihak swasta, badan bukan kerajaan (NGO) atau individu yang memerlukan pengesahan daripada kerajaan untuk menunjukkan keseriusan dan kebenaran projek atau program mereka.

Fungsi Surat Sokongan Daripada Menteri

Surat sokongan daripada menteri memainkan beberapa fungsi penting dalam sesuatu projek atau program. Antara fungsi-fungsi tersebut adalah:

 • Memberikan pengesahan daripada kerajaan
 • Menunjukkan keseriusan dan pentingnya projek atau program
 • Menjadi bukti rasmi untuk kegunaan pihak-pihak berkepentingan
 • Memudahkan permohonan untuk mendapatkan dana atau bantuan daripada kerajaan atau pihak-pihak tertentu

Tujuan Surat Sokongan Daripada Menteri

Biasanya, surat sokongan daripada menteri digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Beberapa tujuan tersebut adalah:

 • Mendapatkan peruntukan atau bantuan daripada kerajaan atau pihak-pihak tertentu
 • Meningkatkan kredibiliti atau reputasi projek atau program
 • Memudahkan pengurusan atau perundingan dengan pihak-pihak berkepentingan
 • Menunjukkan sokongan dan penghargaan terhadap projek atau program tersebut

Format Surat Sokongan Daripada Menteri

Sebelum anda memohon sokongan daripada menteri, pastikan anda memahami format surat sokongan yang biasanya digunakan. Berikut adalah format umum surat sokongan daripada menteri:

 • Tajuk surat: Surat Sokongan Daripada Menteri
 • Alamat surat: Alamat penerima surat
 • Tarikh: Tarikh penulisan surat
 • Perihal: Tajuk projek atau program
 • Isi surat: Penjelasan ringkas tentang projek atau program serta keterangan tentang keseriusan dan pengesahan daripada menteri
 • Tandatangan menteri: Nama menteri beserta tandatangan dan cop rasmi kementerian

Contoh Surat Sokongan Daripada Menteri

Berikut adalah beberapa contoh surat sokongan daripada menteri yang biasa digunakan:

Contoh 1: Surat Sokongan Daripada Menteri Kewangan

Kepada YB Encik Ahmad bin Ali

Tarikh: 15 Mac 2022

Perihal: Permohonan Sokongan Daripada Menteri Kewangan

Tuan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon sokongan daripada YB Encik untuk projek pembinaan sekolah baru di kawasan Tanjung Bungah, Pulau Pinang. Projek ini merupakan usaha yang sangat penting bagi masyarakat setempat yang kekurangan fasiliti pendidikan yang berkualiti.

Saya ingin menegaskan bahawa projek ini akan dilaksanakan dengan teliti dan sebaik-baiknya. Saya berharap YB Encik dapat memberikan sokongan dan pengesahan rasmi terhadap projek ini agar dapat membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan taraf pendidikan mereka.

Terima kasih atas perhatian YB Encik dalam perkara ini.

Sekian, terima kasih.

“Tandatangan Menteri Kewangan”

Contoh 2: Surat Sokongan Daripada Menteri Pelancongan

Kepada YBhg. Dato’ Ahmad Shah bin Abdullah

Tarikh: 1 Januari 2022

Perihal: Permohonan Sokongan Daripada Menteri Pelancongan

Tuan,

Saya ingin memohon sokongan daripada YBhg. Dato’ untuk projek pameran seni budaya Malaysia yang akan diadakan pada bulan Julai tahun ini. Projek ini bertujuan untuk mempromosikan seni dan budaya Malaysia kepada pelancong dari dalam dan luar negara serta meningkatkan kesedaran tentang warisan seni dan budaya kita.

Saya yakin bahawa projek ini akan mempunyai impak yang positif terhadap industri pelancongan Malaysia dan dapat membawa manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Oleh itu, saya berharap YBhg. Dato’ dapat memberikan sokongan dan pengesahan rasmi terhadap projek ini.

Terima kasih atas perhatian YBhg. Dato’ dalam perkara ini.

Sekian, terima kasih.

“Tandatangan Menteri Pelancongan”

FAQs

1. Siapakah yang boleh memohon surat sokongan daripada menteri?

Surat sokongan daripada menteri biasanya diperuntukkan kepada pihak swasta, badan bukan kerajaan (NGO) atau individu yang memerlukan pengesahan daripada kerajaan untuk menunjukkan keseriusan dan kebenaran projek atau program mereka.

2. Apa yang perlu disertakan dalam permohonan surat sokongan daripada menteri?

Permohonan surat sokongan daripada menteri perlu disertakan dengan butir-butir projek atau program yang ingin diterima sokongan, tujuan projek atau program, serta butir-butir pihak-pihak yang terlibat dalam projek atau program tersebut.

3. Berapa lama proses permohonan surat sokongan daripada menteri biasanya mengambil masa?

Proses permohonan surat sokongan daripada menteri biasanya mengambil masa dari beberapa hari hingga beberapa minggu bergantung kepada keperluan dan kesesuaian projek atau program tersebut.

4. Adakah surat sokongan daripada menteri mempunyai tarikh luput?

Ya, surat sokongan daripada menteri mempunyai tarikh luput yang biasanya ditetapkan oleh pihak yang mengeluarkan surat tersebut.

5. Apakah risiko jika tidak mempunyai surat sokongan daripada menteri dalam projek atau program?

Tiada risiko yang akan berlaku jika tidak mempunyai surat sokongan daripada menteri dalam projek atau program. Namun begitu, surat sokongan daripada menteri dapat membantu meningkatkan kredibiliti dan reputasi projek atau program anda serta memudahkan permohonan untuk mendapatkan bantuan atau dana daripada pihak-pihak tertentu.

6. Bagaimana untuk memohon surat sokongan daripada menteri?

Untuk memohon surat sokongan daripada menteri, anda perlu mengemukakan permohonan secara bertulis kepada menteri atau kementerian yang berkaitan. Pastikan permohonan anda lengkap dengan butir-butir projek atau program serta butir-butir pihak-pihak yang terlibat dalam projek atau program tersebut.

7. Adakah surat sokongan daripada menteri dikenakan bayaran?

Tiada bayaran yang dikenakan untuk mendapatkan surat sokongan daripada menteri.

8. Bagaimana jika projek atau program saya ditolak untuk diberikan surat sokongan daripada menteri?