Surat sokongan daripada YB seringkali menjadi keperluan bagi organisasi, badan bukan kerajaan (NGO), atau individu yang ingin mengajukan permohonan kepada pihak kerajaan. Surat sokongan ini digunakan sebagai bukti bahawa pihak yang mengajukan permohonan memperoleh sokongan dari seorang wakil rakyat yang berpengaruh.

Pengertian Surat Sokongan Daripada YB

Surat sokongan daripada YB adalah surat yang ditulis oleh seorang wakil rakyat yang berpengaruh untuk menyokong permohonan yang diajukan oleh organisasi, badan bukan kerajaan, atau individu. Surat ini membuktikan bahawa permohonan tersebut memperoleh dukungan dari seorang wakil rakyat yang memiliki pengaruh di dalam kerajaan.

Fungsi Surat Sokongan Daripada YB

Surat sokongan daripada YB memiliki beberapa fungsi, antara lain:

 • Menambahkan keyakinan pihak yang mengajukan permohonan kepada pihak kerajaan.
 • Menunjukkan bahawa permohonan yang diajukan memperoleh sokongan dari pihak yang memiliki pengaruh di dalam kerajaan.
 • Menunjukkan bahawa permohonan tersebut memiliki kepentingan yang besar bagi masyarakat atau individu.

Tujuan Surat Sokongan Daripada YB

Tujuan utama dari surat sokongan daripada YB adalah untuk membantu pihak yang mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari pihak kerajaan. Surat ini juga bertujuan untuk membuktikan bahawa permohonan tersebut memiliki dukungan yang kuat dari seorang wakil rakyat yang memiliki pengaruh di dalam kerajaan.

Format Surat Sokongan Daripada YB

Format surat sokongan daripada YB biasanya terdiri dari beberapa informasi penting, antara lain:

 • Alamat surat
 • Tarikh surat
 • Subjek surat
 • Isi surat yang berisi tentang dukungan dari YB terhadap permohonan yang diajukan
 • Tanda tangan dari YB

Contoh Surat Sokongan Daripada YB

Berikut ini adalah contoh surat sokongan daripada YB:

Contoh Surat Sokongan Daripada YB 1

Kepada YB Encik Ahmad bin Ismail
Ahli Parlimen Kuala Lumpur Selatan
Kuala Lumpur

Tarikh: 1 Januari 2022

Subjek: Permohonan Sokongan Pembangunan Taman Awam di Kuala Lumpur Selatan

Yang Berhormat,

Salam sejahtera. Saya, YB Encik Ahmad bin Ismail, dengan ini memberikan sokongan penuh kepada permohonan pembangunan taman awam di Kuala Lumpur Selatan yang diajukan oleh Koperasi Pekerja-Pekerja Kuala Lumpur Selatan. Permohonan tersebut sangatlah penting bagi masyarakat setempat dan akan memberikan banyak manfaat bagi warga kota.

Saya berharap agar pihak kerajaan dapat memberikan persetujuan dan dukungan penuh untuk pembangunan taman awam tersebut. Saya juga siap untuk memberikan dukungan dan bantuan lain yang dibutuhkan untuk proyek ini agar dapat sukses dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sekian, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.

Yang benar,

[Tanda tangan YB]

Encik Ahmad bin Ismail
Ahli Parlimen Kuala Lumpur Selatan

Contoh Surat Sokongan Daripada YB 2

Kepada YB Puan Salwani binti Mohd
Ahli Dewan Undangan Negeri Johor Bahru
Johor Bahru

Tarikh: 1 Februari 2022

Subjek: Permohonan Sokongan Proyek Pendidikan Anak-Anak di Johor Bahru

Yang Berhormat,

Salam sejahtera. Saya, YB Puan Salwani binti Mohd, dengan ini memberikan sokongan penuh kepada permohonan proyek pendidikan anak-anak di Johor Bahru yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Anak-Anak Johor Bahru. Proyek tersebut sangatlah penting bagi pendidikan anak-anak di Johor Bahru dan akan memberikan banyak manfaat bagi generasi yang akan datang.

Saya berharap agar pihak kerajaan dapat memberikan persetujuan dan dukungan penuh untuk proyek ini. Saya juga siap untuk memberikan dukungan dan bantuan lain yang dibutuhkan untuk proyek ini agar dapat sukses dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sekian, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.

Yang benar,

[Tanda tangan YB]

Puan Salwani binti Mohd
Ahli Dewan Undangan Negeri Johor Bahru

FAQs Surat Sokongan Daripada YB

Apa itu surat sokongan daripada YB?

Surat sokongan daripada YB adalah surat yang ditulis oleh seorang wakil rakyat yang berpengaruh untuk menyokong permohonan yang diajukan oleh organisasi, badan bukan kerajaan, atau individu. Surat ini membuktikan bahawa permohonan tersebut memperoleh dukungan dari seorang wakil rakyat yang memiliki pengaruh di dalam kerajaan.

Apa fungsi dari surat sokongan daripada YB?

Surat sokongan daripada YB memiliki beberapa fungsi, antara lain:

 • Menambahkan keyakinan pihak yang mengajukan permohonan kepada pihak kerajaan.
 • Menunjukkan bahawa permohonan yang diajukan memperoleh sokongan dari pihak yang memiliki pengaruh di dalam kerajaan.
 • Menunjukkan bahawa permohonan tersebut memiliki kepentingan yang besar bagi masyarakat atau individu.

Apa tujuan dari surat sokongan daripada YB?

Tujuan utama dari surat sokongan daripada YB adalah untuk membantu pihak yang mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari pihak kerajaan. Surat ini juga bertujuan untuk membuktikan bahawa permohonan tersebut memiliki dukungan yang kuat dari seorang wakil rakyat yang memiliki pengaruh di dalam kerajaan.

Apa saja informasi yang harus ada di dalam format surat sokongan daripada YB?

Format surat sokongan daripada YB biasanya terdiri dari beberapa informasi penting, antara lain:

 • Alamat surat
 • Tarikh surat
 • Subjek surat
 • Isi surat yang berisi tentang dukungan dari YB terhadap permohonan yang diajukan
 • Tanda tangan dari YB

Apa saja contoh surat sokongan daripada YB?

Berikut ini adalah contoh surat sokongan daripada YB:

 • Contoh surat sokongan daripada YB untuk pembangunan taman awam di Kuala Lumpur Selatan yang diajukan oleh Koperasi Pekerja-Pekerja Kuala Lumpur Selatan.
 • Contoh surat sokongan daripada YB untuk proyek pendidikan anak-anak di Johor Bahru yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Anak-Anak Johor Bahru.