Surat sokongan pengajian am matrikulasi adalah surat rasmi yang dikeluarkan oleh sekolah menengah kepada pelajar yang telah tamat pengajian di sekolah tersebut. Surat ini memberikan sokongan kepada pelajar untuk meneruskan pengajian di peringkat matrikulasi.

Pengertian

Surat sokongan pengajian am matrikulasi adalah surat yang dikeluarkan oleh sekolah sebagai sokongan kepada pelajar yang ingin meneruskan pengajian di peringkat matrikulasi. Surat ini berisi keterangan mengenai pelajar seperti prestasi akademik, kebolehan, dan rekod kelakuan pelajar.

Fungsi

Fungsi surat sokongan pengajian am matrikulasi adalah untuk memberi sokongan kepada pelajar yang ingin meneruskan pengajian di peringkat matrikulasi. Surat ini juga membantu pelajar memohon tempat di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) untuk program pengajian am matrikulasi.

Tujuan

Tujuan surat sokongan pengajian am matrikulasi adalah untuk membantu pelajar meneruskan pengajian secara lebih lanjut di peringkat matrikulasi. Surat ini juga membantu pelajar mendapatkan tempat di IPTA untuk program pengajian am matrikulasi.

Format

Format surat sokongan pengajian am matrikulasi perlu mengikut format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Format surat ini mestilah mengandungi maklumat seperti nama pelajar, nombor kad pengenalan, alamat, dan maklumat sekolah.

Contoh

Berikut adalah contoh surat sokongan pengajian am matrikulasi:

Contoh 1

Surat Sokongan Pengajian Am Matrikulasi

Kepada: Pihak Berkuasa IPTA

Tuan/Puan,

Surat ini adalah untuk memberikan sokongan kepada pelajar kami, Ahmad bin Ali yang berminat untuk meneruskan pengajian di peringkat matrikulasi. Ahmad bin Ali adalah pelajar yang berdisiplin, berdedikasi dan berprestasi tinggi dalam bidang akademik.

Kami berharap agar pihak berkuasa IPTA dapat memberikan perhatian khas kepada permohonan pelajar kami ini. Sekiranya ada maklumat yang diperlukan, sila hubungi pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.

Contoh 2

Surat Sokongan Pengajian Am Matrikulasi

Kepada: Pihak Berkuasa IPTA

Tuan/Puan,

Surat ini adalah untuk memberikan sokongan kepada pelajar kami, Nurul binti Ahmad yang berminat untuk meneruskan pengajian di peringkat matrikulasi. Nurul binti Ahmad adalah pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik dan berdedikasi dalam aktiviti kokurikulum.

Kami berharap agar pihak berkuasa IPTA dapat memberikan perhatian khas kepada permohonan pelajar kami ini. Sekiranya ada maklumat yang diperlukan, sila hubungi pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.

FAQs

1. Adakah surat sokongan pengajian am matrikulasi penting?

Ya, surat sokongan pengajian am matrikulasi adalah penting kerana ia memberikan sokongan kepada pelajar untuk meneruskan pengajian di peringkat matrikulasi.

2. Bagaimana cara untuk memohon surat sokongan pengajian am matrikulasi?

Pelajar perlu memohon surat sokongan pengajian am matrikulasi daripada sekolah masing-masing.

3. Apakah kandungan surat sokongan pengajian am matrikulasi?

Surat sokongan pengajian am matrikulasi mengandungi maklumat mengenai pelajar seperti prestasi akademik, kebolehan, dan rekod kelakuan pelajar.

Kesimpulan

Surat sokongan pengajian am matrikulasi adalah penting bagi pelajar yang ingin meneruskan pengajian di peringkat matrikulasi. Surat ini memberikan sokongan dan membantu pelajar mendapatkan tempat di IPTA untuk program pengajian am matrikulasi. Oleh itu, pelajar perlu memohon surat sokongan ini dari sekolah masing-masing dan memastikan format surat ini mengikut format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi.