Surat sokongan permit mengajar adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah atau institusi pendidikan kepada calon guru atau tenaga pendidik yang akan mengajar di sekolah atau institusi tersebut. Surat ini berfungsi sebagai bukti bahwa calon guru atau tenaga pendidik tersebut telah mendapat persetujuan untuk mengajar di sekolah atau institusi tersebut dan memiliki kemampuan serta keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas sebagai guru atau tenaga pendidik.

Fungsi Surat Sokongan Permit Mengajar

Surat sokongan permit mengajar memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

 • Sebagai bukti persetujuan dari pihak sekolah atau institusi pendidikan untuk calon guru atau tenaga pendidik yang akan mengajar di sekolah atau institusi tersebut.
 • Sebagai bukti bahwa calon guru atau tenaga pendidik tersebut memiliki kemampuan serta keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas sebagai guru atau tenaga pendidik.
 • Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon guru atau tenaga pendidik dalam proses pendaftaran menjadi guru atau tenaga pendidik di sekolah atau institusi pendidikan.
 • Sebagai dasar untuk memperoleh izin mengajar dari pihak Dinas Pendidikan atau instansi terkait.

Tujuan Surat Sokongan Permit Mengajar

Tujuan dari dikeluarkannya surat sokongan permit mengajar adalah untuk memastikan bahwa calon guru atau tenaga pendidik yang akan mengajar di sekolah atau institusi pendidikan tersebut memiliki kualifikasi, kemampuan, serta keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas sebagai guru atau tenaga pendidik. Selain itu, surat sokongan permit mengajar juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses rekrutmen dan seleksi calon guru atau tenaga pendidik di sekolah atau institusi pendidikan.

Format Surat Sokongan Permit Mengajar

Format atau struktur surat sokongan permit mengajar terdiri dari:

 1. Header surat, berisi logo sekolah atau institusi pendidikan, alamat, nomor telepon, dan email sekolah atau institusi pendidikan.
 2. Tanggal dikeluarkannya surat sokongan permit mengajar.
 3. Alamat pihak yang dituju (biasanya Dinas Pendidikan atau instansi terkait).
 4. Perihal surat.
 5. Isi surat, berisi informasi tentang calon guru atau tenaga pendidik yang akan mengajar di sekolah atau institusi pendidikan, seperti nama, alamat, nomor telepon, email, kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, serta kemampuan dan keahlian lain yang dimiliki.
 6. Tanda tangan dan nama kepala sekolah atau institusi pendidikan.

Contoh Surat Sokongan Permit Mengajar

Berikut adalah contoh surat sokongan permit mengajar:

Contoh Surat Sokongan Permit Mengajar 1

Surat Sokongan Permit Mengajar

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten XYZ

di

Tempat

Dengan ini kami dari SMA ABC memberikan sokongan untuk Bapak/Ibu:

Nama : Ahmad

Alamat : Jalan Merdeka No. 10

No. Telepon : 08123456789

Email : [email protected]

Kualifikasi Pendidikan : Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris

Pengalaman Kerja : 3 tahun sebagai guru Bahasa Inggris di SMP XYZ

Kemampuan dan Keahlian Lain :

 • Memiliki sertifikasi TOEFL dengan skor 550
 • Mampu menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran
 • Mampu membuat materi pembelajaran yang menarik dan interaktif

Demikian surat sokongan permit mengajar dari SMA ABC untuk Bapak/Ibu Ahmad. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala SMA ABC

Tanda Tangan

Nama : Budi

Contoh Surat Sokongan Permit Mengajar 2

Surat Sokongan Permit Mengajar

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Kota XYZ

di

Tempat

Dengan ini kami dari Institut Pendidikan XYZ memberikan sokongan untuk Bapak/Ibu:

Nama : Ani

Alamat : Jalan Sudirman No. 15

No. Telepon : 08234567890

Email : [email protected]

Kualifikasi Pendidikan : Magister Pendidikan IPA

Pengalaman Kerja : 5 tahun sebagai dosen Pendidikan IPA di Universitas ABC

Kemampuan dan Keahlian Lain :

 • Mampu melakukan penelitian di bidang Pendidikan IPA
 • Mampu mengembangkan kurikulum Pendidikan IPA
 • Mampu membuat materi pembelajaran yang inovatif dan kreatif

Demikian surat sokongan permit mengajar dari Institut Pendidikan XYZ untuk Bapak/Ibu Ani. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala Institut Pendidikan XYZ

Tanda Tangan

Nama : Cici

FAQs

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait surat sokongan permit mengajar:

 • Siapa yang dapat mengeluarkan surat sokongan permit mengajar?
  Surat sokongan permit mengajar dapat dikeluarkan oleh pihak sekolah atau institusi pendidikan yang akan menerima calon guru atau tenaga pendidik.
 • Bagaimana cara mendapatkan surat sokongan permit mengajar?
  Calon guru atau tenaga pendidik dapat meminta surat sokongan permit mengajar kepada pihak sekolah atau institusi pendidikan yang akan menerima mereka untuk mengajar.
 • Apakah surat sokongan permit mengajar merupakan persyaratan wajib untuk menjadi guru atau tenaga pendidik?
  Tergantung pada kebijakan masing-masing sekolah atau institusi pendidikan. Namun, surat sokongan permit mengajar dapat menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon guru atau tenaga pendidik dalam proses pendaftaran menjadi guru atau tenaga pendidik di sekolah atau institusi pendidikan.
 • Apakah surat sokongan permit mengajar dapat digunakan untuk mengajar di sekolah atau institusi pendidikan lain?
  Tergantung pada kebijakan masing-masing sekolah atau institusi pendidikan. Namun, dalam beberapa kasus, surat sokongan permit mengajar hanya berlaku untuk sekolah atau institusi pendidikan yang telah mengeluarkannya.

Kesimpulan

Surat sokongan permit mengajar merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah atau institusi pendidikan kepada calon guru atau tenaga pendidik yang akan mengajar di sekolah atau institusi tersebut. Surat ini berfungsi sebagai bukti bahwa calon guru atau tenaga pendidik tersebut telah mendapat persetujuan untuk mengajar di sekolah atau institusi tersebut dan memiliki kemampuan serta keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas sebagai guru atau tenaga pendidik. Surat sokongan permit mengajar juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa calon guru atau tenaga pendidik yang akan mengajar di sekolah atau