Selamat datang kepada semua pembaca yang sedang mencari maklumat tentang surat sokongan permohonan lesen perniagaan. Dalam artikel ini, saya akan membincangkan tentang pengertian, fungsi, tujuan, format, dan contoh surat sokongan permohonan lesen perniagaan. Saya harap artikel ini dapat membantu anda dalam memahami lebih lanjut tentang surat sokongan permohonan lesen perniagaan.

Pengertian Surat Sokongan Permohonan Lesen Perniagaan

Surat sokongan permohonan lesen perniagaan adalah surat rasmi yang dihasilkan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dalam sesuatu permohonan lesen perniagaan. Surat ini bertujuan untuk menyokong permohonan lesen perniagaan tersebut dan memberikan keyakinan kepada pihak yang berkuasa dalam memberikan kebenaran untuk membuka perniagaan baru.

Fungsi Surat Sokongan Permohonan Lesen Perniagaan

Surat sokongan permohonan lesen perniagaan mempunyai beberapa fungsi yang penting. Antara fungsi-fungsi tersebut adalah:

 • Menyokong permohonan lesen perniagaan
 • Memberikan keyakinan kepada pihak yang berkuasa bahawa pemohon mempunyai sokongan daripada pihak yang berkepentingan
 • Memudahkan proses permohonan lesen perniagaan
 • Menunjukkan bahawa pemohon mempunyai sokongan daripada pihak yang berkepentingan

Tujuan Surat Sokongan Permohonan Lesen Perniagaan

Tujuan utama surat sokongan permohonan lesen perniagaan adalah untuk membantu pemohon dalam mendapatkan kebenaran untuk membuka perniagaan baru. Surat ini juga bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang berkuasa bahawa pemohon mempunyai sokongan daripada pihak yang berkepentingan.

Format Surat Sokongan Permohonan Lesen Perniagaan

Surat sokongan permohonan lesen perniagaan mempunyai beberapa format yang perlu dipatuhi. Antara format-format tersebut adalah:

 1. Tarikh
 2. Alamat surat
 3. Perihal
 4. Nama penerima
 5. Isi surat
 6. Tandatangan dan nama penulis surat

Contoh Surat Sokongan Permohonan Lesen Perniagaan

Berikut adalah contoh-contoh surat sokongan permohonan lesen perniagaan:

Contoh 1

Tarikh: 1 Januari 2022
Alamat Surat:
Pengurus
Pejabat Daerah dan Tanah
Jalan Dato’ Onn
80000 Johor Bahru
Perihal: Permohonan Lesen Perniagaan

Kepada:
Pengurus Pejabat Daerah dan Tanah,
Jalan Dato’ Onn,
80000 Johor Bahru.

Saya, Ahmad bin Abu, pemilik Syarikat Ahmad Enterprise, ingin memohon lesen perniagaan untuk membuka sebuah restoran di kawasan Johor Bahru. Saya memerlukan sokongan dari pihak yang berkepentingan untuk membantu saya dalam mendapatkan lesen perniagaan tersebut.

Oleh itu, saya mengemukakan surat ini sebagai sokongan kepada permohonan lesen perniagaan saya. Saya berharap pihak berkuasa dapat memberikan kebenaran kepada saya untuk membuka restoran baru di kawasan Johor Bahru.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,
Ahmad bin Abu
Pemilik Syarikat Ahmad Enterprise
Tandatangan:

Contoh 2

Tarikh: 1 Januari 2022
Alamat Surat:
Pengurus
Pejabat Daerah dan Tanah
Jalan Dato’ Onn
80000 Johor Bahru
Perihal: Permohonan Lesen Perniagaan

Kepada:
Pengurus Pejabat Daerah dan Tanah,
Jalan Dato’ Onn,
80000 Johor Bahru.

Saya, Siti binti Ahmad, sebagai pemilik kedai runcit di kawasan Johor Bahru, ingin memberikan sokongan kepada permohonan lesen perniagaan Syarikat Ahmad Enterprise yang ingin membuka sebuah restoran di kawasan yang sama. Saya percaya bahawa Syarikat Ahmad Enterprise akan memberikan manfaat kepada penduduk kawasan tersebut dan dapat meningkatkan ekonomi di kawasan tersebut.

Oleh itu, saya mengemukakan surat ini sebagai sokongan kepada permohonan lesen perniagaan Syarikat Ahmad Enterprise. Saya berharap pihak berkuasa dapat memberikan kebenaran kepada Syarikat Ahmad Enterprise untuk membuka restoran baru di kawasan Johor Bahru.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,
Siti binti Ahmad
Pemilik Kedai Runcit
Tandatangan:

FAQs tentang Surat Sokongan Permohonan Lesen Perniagaan

1. Apakah surat sokongan permohonan lesen perniagaan?

Surat sokongan permohonan lesen perniagaan adalah surat rasmi yang dihasilkan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dalam sesuatu permohonan lesen perniagaan. Surat ini bertujuan untuk menyokong permohonan lesen perniagaan tersebut dan memberikan keyakinan kepada pihak yang berkuasa dalam memberikan kebenaran untuk membuka perniagaan baru.

2. Apakah fungsi surat sokongan permohonan lesen perniagaan?

Surat sokongan permohonan lesen perniagaan mempunyai beberapa fungsi yang penting. Antara fungsi-fungsi tersebut adalah:

 • Menyokong permohonan lesen perniagaan
 • Memberikan keyakinan kepada pihak yang berkuasa bahawa pemohon mempunyai sokongan daripada pihak yang berkepentingan
 • Memudahkan proses permohonan lesen perniagaan
 • Menunjukkan bahawa pemohon mempunyai sokongan daripada pihak yang berkepentingan

3. Apakah tujuan surat sokongan permohonan lesen perniagaan?

Tujuan utama surat sokongan permohonan lesen perniagaan adalah untuk membantu pemohon dalam mendapatkan kebenaran untuk membuka perniagaan baru. Surat ini juga bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang berkuasa bahawa pemohon mempunyai sokongan daripada pihak yang berkepentingan.

4. Apakah format surat sokongan permohonan lesen perniagaan?

Surat sokongan permohonan lesen perniagaan mempunyai beberapa format yang perlu dipatuhi. Antara format-format tersebut adalah:

 1. Tarikh
 2. Alamat surat
 3. Perihal
 4. Nama penerima
 5. Isi surat
 6. Tandatangan dan nama penulis surat

5. Apakah contoh surat sokongan permohonan lesen perniagaan?

Contoh-contoh surat sokongan permohonan lesen perniagaan boleh dilihat di atas.

6. Siapa yang perlu mengeluarkan surat sokongan permohonan lesen perniagaan?

Surat sokongan permohonan lesen perniagaan perlu dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kepentingan