Surat sokongan persatuan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh persatuan untuk menyokong atau mengesahkan sesuatu perkara. Surat ini sering digunakan untuk membantu anggota persatuan mendapatkan keperluan seperti permohonan biasiswa, permohonan cuti kerja, atau permohonan kewangan. Surat sokongan persatuan juga dapat digunakan sebagai bukti sokongan apabila seseorang ingin memohon keahlian di persatuan lain. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai surat sokongan persatuan.

Fungsi

Surat sokongan persatuan berfungsi untuk memberi sokongan dan mengesahkan sesuatu perkara. Dalam konteks persatuan, surat sokongan dapat membantu anggota persatuan untuk memohon keperluan seperti cuti kerja, biasiswa, atau kewangan. Dalam konteks lain, surat sokongan dapat digunakan untuk membantu seseorang memohon keahlian di persatuan lain atau untuk membuktikan sokongan dari persatuan terhadap sesuatu perkara.

Tujuan

Tujuan dari surat sokongan persatuan adalah untuk membantu anggota persatuan dan mengesahkan sesuatu perkara. Dalam konteks persatuan, surat sokongan dapat membantu anggota persatuan untuk mendapatkan keperluan seperti cuti kerja, biasiswa, atau kewangan. Dalam konteks lain, surat sokongan dapat membantu seseorang memohon keahlian di persatuan lain atau untuk membuktikan sokongan dari persatuan terhadap sesuatu perkara.

Format

Surat sokongan persatuan biasanya ditulis dalam format surat rasmi. Format surat ini terdiri dari tiga bahagian utama: bahagian pembuka, bahagian isi, dan bahagian penutup. Bahagian pembuka biasanya berisi salam dan perkenalan. Bahagian isi berisi butir-butir atau maklumat mengenai sokongan atau pengesahan yang diberikan oleh persatuan. Bahagian penutup biasanya berisi permohonan atau harapan baik kepada penerima surat.

Contoh 1

Berikut ini adalah contoh surat sokongan persatuan untuk permohonan cuti kerja:

Tarikh: 5 Julai 2021

Kepada: Pengurus Sumber Manusia

Tuan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon cuti kerja selama dua minggu bermula dari 15 Julai 2021 hingga 30 Julai 2021. Saya ingin menggunakan cuti ini untuk menghadiri kursus pengurusan di luar negeri.

Bersama-sama ini, saya lampirkan surat sokongan dari Persatuan Pengurusan Malaysia yang mengesahkan bahawa kursus tersebut adalah berkaitan dengan tugas saya di syarikat ini.

Saya amat berharap agar permohonan cuti ini dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya. Saya bersedia memberikan maklumat lanjut jika diperlukan.

Sekian, terima kasih.

Salam hormat,

Abdul Rahman bin Ahmad

Contoh 2

Berikut ini adalah contoh surat sokongan persatuan untuk permohonan biasiswa:

Tarikh: 5 Julai 2021

Kepada: Pihak Urusan Biasiswa

Tuan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon biasiswa untuk mengikuti kursus perakaunan di universiti terkemuka di Malaysia. Saya amat berminat untuk menimba ilmu dalam bidang perakaunan dan ingin memperbaiki lagi prestasi akademik saya.

Bersama-sama ini, saya lampirkan surat sokongan dari Persatuan Pelajar Malaysia yang mengesahkan bahawa saya adalah ahli persatuan dan menjalankan tugas dengan baik di dalamnya. Saya juga melampirkan surat tawaran dari universiti terkemuka tersebut.

Saya amat berharap agar permohonan biasiswa ini dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya. Saya bersedia memberikan maklumat lanjut jika diperlukan.

Sekian, terima kasih.

Salam hormat,

Siti Aisyah binti Mohd Yusof

FAQ

1. Apakah yang dimaksudkan dengan surat sokongan persatuan?

Surat sokongan persatuan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh persatuan untuk menyokong atau mengesahkan sesuatu perkara.

2. Apa fungsi surat sokongan persatuan?

Surat sokongan persatuan berfungsi untuk memberi sokongan dan mengesahkan sesuatu perkara.

3. Bagaimana format surat sokongan persatuan?

Surat sokongan persatuan biasanya ditulis dalam format surat rasmi. Format surat ini terdiri dari tiga bahagian utama: bahagian pembuka, bahagian isi, dan bahagian penutup.

4. Apa tujuan dari surat sokongan persatuan?

Tujuan dari surat sokongan persatuan adalah untuk membantu anggota persatuan dan mengesahkan sesuatu perkara.

5. Apa saja contoh penggunaan surat sokongan persatuan?

Contoh penggunaan surat sokongan persatuan antara lain untuk permohonan cuti kerja, permohonan biasiswa, atau permohonan kewangan.

6. Apa yang harus dilampirkan bersama-sama dengan surat sokongan persatuan?

Surat sokongan persatuan harus dilampirkan dengan dokumen yang berkaitan dengan permohonan atau pengesahan yang dibuat.

7. Apakah bahagian yang harus ada dalam surat sokongan persatuan?

Surat sokongan persatuan terdiri dari tiga bahagian utama: bahagian pembuka, bahagian isi, dan bahagian penutup.

8. Apakah tujuan dari bahagian pembuka dalam surat sokongan persatuan?

Bahagian pembuka biasanya berisi salam dan perkenalan.

9. Apakah tujuan dari bahagian isi dalam surat sokongan persatuan?

Bahagian isi berisi butir-butir atau maklumat mengenai sokongan atau pengesahan yang diberikan oleh persatuan.

10. Apakah tujuan dari bahagian penutup dalam surat sokongan persatuan?

Bahagian penutup biasanya berisi permohonan atau harapan baik kepada penerima surat.

11. Apakah jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti sokongan dalam surat sokongan persatuan?

Jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti sokongan dalam surat sokongan persatuan antara lain surat pengesahan dari persatuan, surat tawaran dari universiti atau institusi, atau dokumen yang berkaitan dengan permohonan yang dibuat.

12. Apakah yang harus dilakukan jika ada pertanyaan mengenai surat sokongan persatuan?

Jika ada pertanyaan mengenai surat sokongan persatuan, sebaiknya menghubungi pihak yang bersangkutan atau pihak berkuasa yang berkaitan dengan permohonan yang dibuat.

13. Apakah yang harus dilakukan jika surat sokongan persatuan ditolak?

Jika surat sokongan persatuan ditolak, sebaiknya mencari tahu sebabnya dan mencari alternatif lain untuk mendapatkan sokongan atau pengesahan yang diper