Apakah itu surat sokongan temuduga? Surat sokongan temuduga merupakan satu dokumen yang ditulis oleh individu yang mengenal anda dengan baik dan mampu memberikan pandangan objektif tentang personaliti dan kualiti anda sebagai calon untuk jawatan yang dipohon. Surat ini juga disebut sebagai surat rujukan atau surat penjaminan. Surat sokongan temuduga ini penting untuk membantu meningkatkan kepercayaan majikan terhadap anda sebelum memanggil anda untuk temuduga.

Fungsi Surat Sokongan Temuduga

Surat sokongan temuduga mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses temuduga. Antara fungsi-fungsi tersebut ialah:

 • Memberikan maklumat lanjut tentang kualiti dan personaliti calon yang tidak dapat diperolehi daripada resume atau borang permohonan.
 • Menunjukkan bahawa calon mempunyai sokongan dari individu yang mempunyai kebolehan untuk menilai kualiti dan potensi calon.
 • Menjadikan calon lebih menonjolkan diri di kalangan calon-calon lain yang memohon jawatan yang sama.
 • Menunjukkan bahawa calon mempunyai hubungan yang kukuh dengan individu-individu yang mempunyai kedudukan penting dalam organisasi sasaran.
 • Menambah keyakinan majikan terhadap calon.

Tujuan Surat Sokongan Temuduga

Tujuan utama surat sokongan temuduga adalah untuk membantu calon memperoleh kepercayaan majikan terhadap diri mereka. Surat ini juga bertujuan untuk membantu memperjelaskan kualiti dan potensi calon dan membolehkan majikan membuat keputusan yang tepat ketika memilih calon yang sesuai untuk jawatan yang dipohon.

Format Surat Sokongan Temuduga

Format surat sokongan temuduga tidaklah begitu formal, tetapi ia haruslah memenuhi keperluan dan tujuan yang diperlukan. Format surat sokongan temuduga biasanya terdiri daripada:

 • Alamat penerima surat (majikan).
 • Tarikh ditulis surat.
 • Salutan (contohnya, Tuan/Puan).
 • Perkenalkan diri dan hubungan anda dengan calon.
 • Tunjukkan kualiti dan potensi calon serta kemahiran yang sesuai dengan jawatan yang dipohon.
 • Ringkaskan hubungan anda dengan calon dan memberikan sokongan kepada calon.
 • Penutup (contohnya, Hormat saya).
 • Tandatangan.
 • Nama penuh dan butiran perhubungan (contohnya, nombor telefon dan e-mel).

Contoh Surat Sokongan Temuduga

Berikut adalah contoh-contoh surat sokongan temuduga:

Contoh 1

Tuan,

Saya ingin memperkenalkan Encik Ali yang telah memohon jawatan di syarikat Tuan. Saya telah mengenali Encik Ali selama lebih dari 2 tahun sejak beliau bekerja di syarikat saya sebagai pemasaran eksekutif. Saya boleh mengesahkan bahawa Encik Ali adalah seorang pekerja yang cekap, berdedikasi dan mempunyai kualiti yang diperlukan untuk jawatan tersebut.

Encik Ali mempunyai kemahiran yang sangat baik dalam menjual produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Beliau juga mempunyai kepimpinan yang kukuh dan mampu bekerjasama dalam pasukan. Saya yakin bahawa Encik Ali akan menjadi aset yang baik untuk syarikat Tuan.

Saya sangat memberikan sokongan kepada Encik Ali dan saya yakin bahawa beliau akan menjadi seorang pekerja yang cekap dan produktif dalam organisasi Tuan.

Sekian, terima kasih.

Hormat saya,

(Tandatangan)

Encik Ahmad

Contoh 2

Puan,

Saya ingin memperkenalkan Puan Nur yang telah memohon jawatan pengurus projek di syarikat Tuan. Saya telah mengenali Puan Nur selama lebih dari 5 tahun sejak beliau berkerja di syarikat saya sebagai pengurus projek. Saya boleh mengesahkan bahawa Puan Nur adalah seorang kerja keras, mempunyai inisiatif yang tinggi dan mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk jawatan tersebut.

Puan Nur mempunyai kemahiran yang sangat baik dalam pengurusan projek dan mempunyai kepimpinan yang kukuh dan mampu bekerjasama dalam pasukan. Saya yakin bahawa Puan Nur akan menjadi aset yang baik untuk syarikat Tuan.

Saya sangat memberikan sokongan kepada Puan Nur dan saya yakin bahawa beliau akan menjadi seorang pengurus projek yang cekap dan produktif dalam organisasi Tuan.

Sekian, terima kasih.

Hormat saya,

(Tandatangan)

Encik Ali

FAQs

Berikut adalah soalan-soalan lazim yang berkaitan dengan surat sokongan temuduga:

1. Siapa yang boleh menulis surat sokongan temuduga?

Surat sokongan temuduga boleh ditulis oleh individu yang mengenali calon dengan baik dan mampu memberikan pandangan objektif tentang personaliti dan kualiti calon.

2. Adakah surat sokongan temuduga wajib?

Tidak, tetapi ia dapat membantu meningkatkan kepercayaan majikan terhadap calon dan memberikan kelebihan kepada calon dalam proses temuduga.

3. Apa yang harus dimasukkan dalam surat sokongan temuduga?

Surat sokongan temuduga harus mempunyai format yang tepat dan memenuhi tujuan dan keperluan surat tersebut. Ia harus memperkenalkan diri, hubungan anda dengan calon, kualiti dan potensi calon serta memberikan sokongan kepada calon.

4. Berapa lama surat sokongan temuduga harus ditulis?

Surat sokongan temuduga harus ditulis dalam tempoh yang sesuai dengan tarikh permohonan jawatan tersebut. Ia harus ditulis dengan segera setelah permohonan dibuat.

Kesimpulan

Surat sokongan temuduga adalah penting dalam membantu calon memperoleh kepercayaan majikan dan memberikan kelebihan dalam proses temuduga. Surat ini haruslah ditulis dengan format yang tepat dan memenuhi tujuan dan keperluan surat tersebut. Pengalaman kerja dan kualiti yang dimiliki oleh calon dapat diperjelas dalam surat sokongan temuduga, membolehkan majikan membuat keputusan yang tepat ketika memilih calon yang sesuai untuk jawatan yang dipohon.