Surat tawaran IKBN adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) kepada calon pelajar yang telah berjaya dalam proses permohonan ke IKBN. Surat ini berisi maklumat penting mengenai program pengajian yang dipilih oleh pelajar serta syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum mendaftar.

Fungsi Surat Tawaran IKBN

Surat tawaran IKBN mempunyai beberapa fungsi penting, antaranya:

 • Memberikan maklumat yang jelas dan terperinci kepada calon pelajar mengenai program pengajian yang dipilih.
 • Menetapkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh calon pelajar sebelum mendaftar ke IKBN.
 • Menjelaskan tatacara pendaftaran dan bayaran yuran pengajian.
 • Menyediakan maklumat yang diperlukan untuk tujuan pengurusan pelajar.

Tujuan Surat Tawaran IKBN

Tujuan utama surat tawaran IKBN adalah untuk memberi kepastian kepada calon pelajar mengenai tempat yang telah disediakan oleh IKBN bagi mereka yang berminat untuk mengikuti program pengajian yang ditawarkan. Selain itu, tujuan lain surat tawaran IKBN adalah untuk:

 • Memastikan calon pelajar memahami dengan jelas syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum mendaftar.
 • Mengurangkan kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai program pengajian yang ditawarkan.
 • Memudahkan proses pendaftaran dan pengurusan pelajar di IKBN.

Format Surat Tawaran IKBN

Surat tawaran IKBN biasanya mempunyai format yang seragam dan mengikut standard surat rasmi. Antara kandungan yang terdapat dalam surat tawaran IKBN adalah:

 • Heading surat (nama dan alamat rasmi IKBN)
 • Tarikh surat
 • Nombor rujukan surat
 • Butiran peribadi calon pelajar (nama, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon)
 • Butiran program pengajian yang dipilih oleh calon pelajar
 • Syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum mendaftar
 • Tatacara pendaftaran dan bayaran yuran pengajian
 • Tarikh tutup pendaftaran
 • Maklumat lain yang berkaitan (contohnya, tempoh pengajian, sijil yang akan diperoleh dan sebagainya)

Contoh Surat Tawaran IKBN

Berikut adalah dua contoh surat tawaran IKBN:

Contoh 1

IKBN Kedah
Jalan Langgar,
05460 Alor Setar,
Kedah Darul Aman

Tarikh: 12 Julai 2021
No. Rujukan: IKBN/KDH/2021/001

Tuan/Puan,
SURAT TAWARAN PROGRAM PENGAJIAN DI IKBN KEDAH

Setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan kepada Tuan/Puan yang telah membuat permohonan untuk mengikuti program pengajian di IKBN Kedah. Dengan ini, kami mempunyai kegembiraan untuk menawarkan kepada Tuan/Puan tempat di dalam program pengajian Diploma Kejuruteraan Mekanikal (DKM) bagi sesi Julai 2021.

Sehubungan dengan itu, Tuan/Puan diminta untuk mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelum mendaftar. Maklumat lanjut mengenai syarat-syarat tersebut boleh didapati di laman web IKBN Kedah atau hubungi pihak pentadbiran di talian 04-7345789. Tatacara pendaftaran dan bayaran yuran pengajian juga boleh didapati di laman web atau hubungi talian yang sama.

Harap maklum bahawa tempoh pendaftaran adalah terhad sehingga 31 Julai 2021. Segala maklumat lanjut akan dimaklumkan melalui e-mel atau pos biasa. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi pihak pentadbiran.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
Pengarah,
IKBN Kedah

Contoh 2

IKBN Sabah
Jalan Kepayan,
88300 Kota Kinabalu,
Sabah

Tarikh: 1 Mei 2021
No. Rujukan: IKBN/SBH/2021/002

Tuan/Puan,
SURAT TAWARAN PROGRAM PENGAJIAN DI IKBN SABAH

Dengan sukacitanya, kami memaklumkan bahawa Tuan/Puan telah berjaya dalam permohonan ke program pengajian Sijil Perhotelan dan Pelancongan (SPP) di IKBN Sabah. Kami berharap Tuan/Puan dapat memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang perhotelan dan pelancongan.

Bagi memudahkan proses pendaftaran, kami sertakan bersama surat ini borang pendaftaran yang perlu diisi dan dikembalikan ke alamat IKBN Sabah sebelum 31 Mei 2021 berserta dengan bayaran yuran pengajian. Maklumat lanjut mengenai tatacara pendaftaran dan bayaran yuran pengajian boleh didapati di laman web kami atau hubungi talian +6088-2345678.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau kekeliruan, sila hubungi pihak pentadbiran kami di talian yang sama. Kami berharap Tuan/Puan dapat menyertai kami dalam program pengajian SPP di IKBN Sabah.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
Pengarah,
IKBN Sabah

FAQ

Berikut adalah beberapa soalan lazim mengenai surat tawaran IKBN:

Apa yang perlu dilakukan selepas menerima surat tawaran IKBN?

Anda perlu membaca surat tawaran dengan teliti dan memastikan anda memahami syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum mendaftar. Jika anda bersetuju untuk mendaftar, ikuti tatacara pendaftaran yang telah ditetapkan.

Apakah risiko jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat tawaran IKBN?

Jika anda gagal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tempat yang diberikan boleh dibatalkan. Oleh itu, pastikan anda memahami dan memenuhi syarat-syarat tersebut sebelum mendaftar.

Bolehkah saya menukar program pengajian selepas menerima surat tawaran IKBN?

Adalah lebih baik untuk membuat keputusan mengenai program pengajian sebelum membuat permohonan. Sekiranya anda masih ingin membuat perubahan selepas menerima surat tawaran, sila hubungi pihak pentadbiran IKBN untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai prosedur yang perlu diikuti.

Adakah bayaran yuran pengajian perlu dibuat sebelum menerima surat tawaran IKBN?

Tidak. Bayaran yuran pengajian perlu dibuat selepas menerima surat tawaran IKBN dan mengikut tarikh yang ditetapkan.