Apakah Anda sedang mencari informasi tentang surat wakil ambil geran kereta? Nah, Anda berada di tempat yang tepat! Pada artikel ini, kami akan membahas pengertian, fungsi, tujuan, format, contoh (minimal 2 contoh), dan FAQ tentang surat wakil ambil geran kereta. Jadi, mari kita mulai!

Pengertian Surat Wakil Ambil Geran Kereta

Surat wakil ambil geran kereta adalah surat kuasa yang diberikan oleh pemilik kendaraan bermotor kepada pihak lain untuk mengambil geran kendaraan tersebut. Surat ini dapat digunakan jika pemilik kendaraan tidak dapat mengambil geran kendaraan secara langsung karena berbagai alasan seperti kesibukan, jarak yang jauh, atau halangan lainnya.

Fungsi dan Tujuan Surat Wakil Ambil Geran Kereta

Surat wakil ambil geran kereta berfungsi sebagai surat kuasa yang memberikan hak kepada pihak lain untuk mengambil geran kendaraan. Tujuan dari surat ini adalah untuk mempermudah pemilik kendaraan dalam mengambil geran kendaraan tanpa harus datang ke kantor Sistem Maklumat Pengangkutan Jalan (SMPJ) secara langsung.

Format Surat Wakil Ambil Geran Kereta

Berikut ini adalah format dasar surat wakil ambil geran kereta:

[Nama pemilik kendaraan]

[Alamat pemilik kendaraan]

[Nama penerima kuasa]

[Alamat penerima kuasa]

Surat Wakil Ambil Geran Kendaraan Bermotor

Dengan ini saya, [nama pemilik kendaraan], memberikan kuasa kepada [nama penerima kuasa] untuk mengambil geran kendaraan bermotor saya yang tertera di bawah ini:

No. Pendaftaran Kenderaan: [no. pendaftaran kendaraan]

Jenis Kenderaan: [jenis kendaraan]

Warna Kenderaan: [warna kendaraan]

Bagi tujuan pengambilan geran kendaraan tersebut, saya melantik [nama penerima kuasa] sebagai wakil saya dan memberikan kuasa kepadanya. Saya juga membebaskan Lembaga Pengangkutan Jalan (LPJ) dari segala tuntutan, tindakan atau perkara yang timbul daripada pelaksanaan kuasa tersebut.

Tarikh: [tarikh]

[Tandatangan pemilik kendaraan]

Contoh Surat Wakil Ambil Geran Kereta

Berikut ini adalah contoh surat wakil ambil geran kereta:

Contoh 1:

Pemilik Kendaraan: Budi Santoso

Alamat Pemilik Kendaraan: Jalan Jenderal Sudirman No. 12, Jakarta Selatan

Penerima Kuasa: Siti Aminah

Alamat Penerima Kuasa: Jalan Ahmad Yani No. 15, Bekasi

Surat Wakil Ambil Geran Kendaraan Bermotor

Dengan ini saya, Budi Santoso, memberikan kuasa kepada Siti Aminah untuk mengambil geran kendaraan bermotor saya yang tertera di bawah ini:

No. Pendaftaran Kenderaan: B 1234 ABC

Jenis Kenderaan: Mobil

Warna Kenderaan: Putih

Bagi tujuan pengambilan geran kendaraan tersebut, saya melantik Siti Aminah sebagai wakil saya dan memberikan kuasa kepadanya. Saya juga membebaskan Lembaga Pengangkutan Jalan (LPJ) dari segala tuntutan, tindakan atau perkara yang timbul daripada pelaksanaan kuasa tersebut.

Tarikh: 1 Januari 2022

[Tandatangan Budi Santoso]

Contoh 2:

Pemilik Kendaraan: Dian Purnomo

Alamat Pemilik Kendaraan: Jalan Diponegoro No. 25, Yogyakarta

Penerima Kuasa: Andi Prasetyo

Alamat Penerima Kuasa: Jalan Gajah Mada No. 40, Surabaya

Surat Wakil Ambil Geran Kendaraan Bermotor

Dengan ini saya, Dian Purnomo, memberikan kuasa kepada Andi Prasetyo untuk mengambil geran kendaraan bermotor saya yang tertera di bawah ini:

No. Pendaftaran Kenderaan: N 5678 XYZ

Jenis Kenderaan: Motor

Warna Kenderaan: Merah

Bagi tujuan pengambilan geran kendaraan tersebut, saya melantik Andi Prasetyo sebagai wakil saya dan memberikan kuasa kepadanya. Saya juga membebaskan Lembaga Pengangkutan Jalan (LPJ) dari segala tuntutan, tindakan atau perkara yang timbul daripada pelaksanaan kuasa tersebut.

Tarikh: 2 Februari 2022

[Tandatangan Dian Purnomo]

FAQs tentang Surat Wakil Ambil Geran Kereta

1. Siapa yang dapat mengambil geran kendaraan dengan surat wakil ambil geran kereta?

Jawaban: Pihak yang diberi kuasa dalam surat wakil ambil geran kereta.

2. Apa yang harus dilakukan jika surat wakil ambil geran kereta hilang?

Jawaban: Pemilik kendaraan harus membuat surat kuasa baru dan memberikan informasi tentang surat kuasa yang hilang ke kantor Sistem Maklumat Pengangkutan Jalan (SMPJ).

3. Apakah surat wakil ambil geran kereta bisa digunakan untuk mengambil geran kendaraan di luar wilayah kota atau provinsi?

Jawaban: Ya, bisa digunakan.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, kita telah membahas pengertian, fungsi, tujuan, format, contoh (minimal 2 contoh), dan FAQ tentang surat wakil ambil geran kereta. Surat wakil ambil geran kendaraan bermotor sangat penting untuk memudahkan pemilik kendaraan dalam mengambil geran kendaraan tanpa harus datang ke kantor Sistem Maklumat Pengangkutan Jalan (SMPJ) secara langsung. Jadi, pastikan Anda membuat surat wakil ambil geran kendaraan bermotor dengan benar dan tepat waktu jika diperlukan.