Surat Wakil Kuasa DBKL adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk mewakili kepentingan mereka dalam urusan yang berkaitan dengan DBKL. Dokumen ini juga dikenal sebagai Surat Kuasa atau Surat Kuasa Khas.

Fungsi Surat Wakil Kuasa DBKL

Surat Wakil Kuasa DBKL memiliki banyak fungsi, di antaranya:

 • Memperbolehkan seseorang atau perusahaan untuk mewakili kepentingan mereka dalam urusan yang berkaitan dengan DBKL.
 • Memudahkan proses pengurusan berbagai izin dan perizinan yang dikeluarkan oleh DBKL seperti izin mendirikan bangunan, ijin reklame, dan sejenisnya.
 • Mempermudah komunikasi antara pihak yang mewakili dengan pihak DBKL dalam hal pengurusan izin-izin yang diperlukan.
 • Memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik pihak yang mewakili maupun pihak DBKL.

Tujuan Surat Wakil Kuasa DBKL

Tujuan utama dari Surat Wakil Kuasa DBKL adalah untuk memudahkan proses pengurusan berbagai izin dan perizinan yang dikeluarkan oleh DBKL. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak serta mempermudah komunikasi antara pihak yang mewakili dengan pihak DBKL dalam hal pengurusan izin-izin yang diperlukan.

Format Surat Wakil Kuasa DBKL

Format Surat Wakil Kuasa DBKL biasanya mengikuti pola standar, yaitu:

 1. Header yang berisi data pihak yang mewakili (nama, alamat, dan nomor telepon).
 2. Alasan atau tujuan pengajuan surat kuasa.
 3. Data penerima surat kuasa (nama, alamat, dan nomor telepon).
 4. Isi surat kuasa yang berisi tentang wewenang yang diberikan, masa berlakunya, serta ketentuan-ketentuan lainnya.
 5. Tanda tangan pihak yang mewakili.

Contoh Surat Wakil Kuasa DBKL

Berikut ini adalah contoh Surat Wakil Kuasa DBKL:

Contoh 1: Surat Wakil Kuasa DBKL untuk Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan

Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ahmad

Alamat: Jalan Merdeka No. 10

Nomor Telepon: 08123456789

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

Nama: Budi

Alamat: Jalan Jenderal Sudirman No. 20

Nomor Telepon: 08234567890

Untuk mengurus segala persyaratan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan izin mendirikan bangunan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).

Dengan ini, pihak DBKL diharapkan dapat memberikan segala bantuan dan fasilitas yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut. Surat kuasa ini berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Ahmad

Contoh 2: Surat Wakil Kuasa DBKL untuk Pengurusan Izin Reklame

Surat Kuasa Khusus

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dina

Alamat: Jalan Asia Afrika No. 30

Nomor Telepon: 08123456789

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

Nama: Eka

Alamat: Jalan Sudirman No. 50

Nomor Telepon: 08234567890

Untuk mengurus segala persyaratan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan izin reklame di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).

Dengan ini, pihak DBKL diharapkan dapat memberikan segala bantuan dan fasilitas yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut. Surat kuasa ini berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Dina

FAQs (Frequently Asked Questions)

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang Surat Wakil Kuasa DBKL:

 1. Apa itu Surat Wakil Kuasa DBKL?

Surat Wakil Kuasa DBKL adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk mewakili kepentingan mereka dalam urusan yang berkaitan dengan DBKL.

 1. Apa fungsi dari Surat Wakil Kuasa DBKL?

Surat Wakil Kuasa DBKL memiliki banyak fungsi, di antaranya memperbolehkan seseorang atau perusahaan untuk mewakili kepentingan mereka dalam urusan yang berkaitan dengan DBKL, memudahkan proses pengurusan berbagai izin dan perizinan yang dikeluarkan oleh DBKL, mempermudah komunikasi antara pihak yang mewakili dengan pihak DBKL dalam hal pengurusan izin-izin yang diperlukan, serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

 1. Apa saja yang harus ada dalam Surat Wakil Kuasa DBKL?

Surat Wakil Kuasa DBKL biasanya mengikuti pola standar, yaitu header yang berisi data pihak yang mewakili, alasan atau tujuan pengajuan surat kuasa, data penerima surat kuasa, isi surat kuasa yang berisi tentang wewenang yang diberikan, masa berlakunya, serta ketentuan-ketentuan lainnya, dan tanda tangan pihak yang mewakili.

 1. Berapa lama Surat Wakil Kuasa DBKL berlaku?

Surat Wakil Kuasa DBKL berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan, kecuali ada ketentuan lain yang ditentukan.

 1. Bagaimana cara mengurus Surat Wakil Kuasa DBKL?

Untuk mengurus Surat Wakil Kuasa DBKL, Anda harus mengajukan permohonan secara tertulis ke DBKL dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Kesimpulan

Dalam mengurus berbagai izin dan perizinan yang dikeluarkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Surat Wakil Kuasa DBKL dapat memudahkan proses pengurusan tersebut. Surat ini memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk mewakili kepentingan mereka dalam urusan yang berkaitan dengan DBKL. Surat Wakil Kuasa DBKL juga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak serta mempermudah komunikasi antara pihak yang mewakili dengan pihak DBKL