Web Analytics

Surat Sokongan Dekan: Pentingnya Mendapatkan Surat Ini

Surat sokongan dekan adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak universiti atau institusi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan sokongan atau persetujuan kepada seseorang yang memohon untuk melanjutkan pengajian dalam bidang tertentu. Surat ini biasanya diberikan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi seperti ke program sarjana atau ijazah kedoktoran. Fungsi Surat Sokongan Dekan Surat sokongan dekan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam setiap permohonan pengajian. Berikut adalah beberapa fungsi surat sokongan dekan:...