Web Analytics

Surat Rayuan Pencen Ilat: Cara Permohonan Dan Contoh

Surat rayuan pencen ilat merupakan surat permohonan yang ditujukan kepada Majikan atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk memohon kelulusan pencen ilat. Pencen ilat adalah pencen yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecederaan atau kehilangan upaya untuk bekerja akibat kemalangan atau penyakit yang berlaku semasa bekerja. Fungsi dan Tujuan Surat Rayuan Pencen Ilat Surat rayuan pencen ilat mempunyai fungsi dan tujuan yang penting bagi pekerja yang mengalami kecederaan atau kehilangan upaya untuk bekerja semasa bekerja....