Web Analytics

Surat Amaran Kelewatan Kerja Jkr

Surat amaran kelewatan kerja JKR adalah satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia untuk memberitahu kontraktor atau pihak yang terlibat dalam projek pembinaan tentang kelewatan dalam pelaksanaan projek mereka. Dokumen ini memberi amaran kepada pihak terlibat supaya mematuhi jadual pelaksanaan yang ditetapkan dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengelakkan kelewatan dalam projek. Pengertian Surat Amaran Kelewatan Kerja JKR Surat amaran kelewatan kerja JKR adalah satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia untuk memberitahu kontraktor atau pihak yang terlibat dalam projek pembinaan tentang kelewatan dalam pelaksanaan projek mereka....