Surat Bahasa Jawa Kanggo Konco

Apik tenan yen ana kanggo ngirim surat kanggo konco, apalagi karo surat bahasa Jawa. Ngirim surat nggawe konco seneng banget lan rasane kaya ora mlebu kono. Surat kanggo konco bisa ngasilake hubungan sing akrab lan asri. Apalagi, kanggo wong Jawa, ngomong kanggo konco iku kudu duweké nilai budaya sing tinggi, salah satune ya ngirim surat bahasa Jawa. Ngirim surat jawa iku ora kudu kesusu banget, amarga nggo ora ketemu konco kanggo ngomong, surat iku bisa jadi pengganti urip lan bisa dimanfaatke kanggo ngobrol lan mengobrol karo konco....