Web Analytics

Surat Aduan Kepada Mbsa: Mengenali Fungsi, Tujuan, Format Dan Contohnya

Surat aduan kepada Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) adalah surat rasmi yang ditulis oleh orang ramai untuk melaporkan sebarang masalah atau aduan berkaitan dengan perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan oleh MBSA. Surat aduan ini penting kerana ia membantu MBSA untuk memantau dan memperbaiki perkhidmatan yang disediakan serta meningkatkan kualiti hidup penduduk di kawasan Shah Alam. Pengertian Surat Aduan kepada MBSA Surat aduan kepada MBSA adalah surat yang ditulis oleh orang ramai untuk melaporkan masalah atau aduan berkaitan dengan perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam....