Web Analytics

Surat Rayuan Menduduki Peperiksaan: Panduan Lengkap

Surat rayuan menduduki peperiksaan merupakan salah satu surat yang sering dibuat oleh pelajar yang ingin memohon kesempatan kedua untuk mengambil peperiksaan. Surat ini digunakan untuk memohon keistimewaan atau pengecualian bagi pelajar yang tidak dapat mengambil peperiksaan pada tarikh yang telah ditetapkan. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan pengertian, fungsi, tujuan, format, contoh dan juga FAQs berkaitan surat rayuan menduduki peperiksaan. Pengertian Surat Rayuan Menduduki Peperiksaan Surat rayuan menduduki peperiksaan adalah surat rasmi yang dibuat oleh pelajar untuk memohon keistimewaan atau pengecualian bagi pelajar yang tidak dapat mengambil peperiksaan pada tarikh yang telah ditetapkan....