Web Analytics

Surat Sokongan Kenaikan Pangkat: Panduan Lengkap Dan Contoh

Pengertian Surat Sokongan Kenaikan Pangkat Surat sokongan kenaikan pangkat adalah surat yang ditulis oleh atasan langsung atau pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pegawai yang akan naik pangkat. Surat ini berisi tentang penilaian kinerja dan prestasi kerja pegawai yang bersangkutan selama dalam jabatannya. Surat sokongan kenaikan pangkat biasanya digunakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam proses penilaian kenaikan pangkat. Fungsi Surat Sokongan Kenaikan Pangkat Fungsi utama dari surat sokongan kenaikan pangkat adalah sebagai rekomendasi dari atasan langsung atau pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian kinerja dan prestasi kerja pegawai....