Web Analytics

Surat Kuasa Perseorangan: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Format, Dan Contoh

Surat kuasa perseorangan adalah surat yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk mewakilkan hak dan kewajibannya. Surat ini berisi izin untuk orang yang ditunjuk agar dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemberi kuasa. Fungsi Surat Kuasa Perseorangan Surat kuasa perseorangan digunakan untuk memudahkan seseorang dalam menyelesaikan suatu urusan yang tidak dapat dilakukan oleh dirinya sendiri. Fungsi dari surat kuasa perseorangan antara lain: Memudahkan proses administrasi dan hukum Mempercepat proses pengurusan Memberikan kepercayaan kepada orang yang ditunjuk untuk mewakili Menjaga hak dan kewajiban pemberi kuasa Tujuan Surat Kuasa Perseorangan Surat kuasa perseorangan memiliki beberapa tujuan, antara lain:...