Web Analytics

Surat Cuti Tanpa Rekod: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Format, Contoh, Dan Faq

Surat cuti tanpa rekod adalah sebuah surat yang dibuat oleh karyawan yang meminta izin cuti tanpa harus mencatatkan pada rekod absensi atau laporan kehadiran karyawan. Surat ini biasanya diajukan oleh karyawan yang ingin melakukan kegiatan pribadi atau mendadak seperti menghadiri acara penting, mengurus keluarga, atau keperluan kesehatan. Fungsi dan Tujuan Surat Cuti Tanpa Rekod Surat cuti tanpa rekod memiliki beberapa fungsi dan tujuan, antara lain: Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan cuti secara fleksibel tanpa harus terikat dengan aturan absensi atau laporan kehadiran karyawan....