Web Analytics

Surat Rayuan Pertukaran Pembantu Tadbir

Surat rayuan pertukaran pembantu tadbir adalah satu surat rasmi yang ditulis oleh seseorang pembantu tadbir yang ingin memohon untuk dipertukarkan ke tempat kerja yang lain. Surat ini boleh ditulis oleh pembantu tadbir yang sedang bertugas di sektor awam atau swasta. Proses permohonan pertukaran ini biasanya dikendalikan oleh pihak atasan atau pengurusan sumber manusia. Fungsi Surat Rayuan Pertukaran Pembantu Tadbir Surat rayuan ini mempunyai beberapa fungsi yang penting dalam proses pertukaran pembantu tadbir....