Web Analytics

Surat Rayuan Pertukaran Tarikh: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Format, Dan Contoh

Surat rayuan pertukaran tarikh merupakan surat permohonan yang bertujuan untuk memohon kepada pihak yang berkuasa untuk menukar tarikh sesuatu peristiwa. Surat ini biasanya digunakan dalam situasi di mana seseorang tidak dapat hadir pada tarikh yang ditetapkan sebelumnya dan ingin memohon untuk menukarnya. Pengertian Surat Rayuan Pertukaran Tarikh Surat rayuan pertukaran tarikh adalah surat permohonan yang dibuat oleh seseorang untuk memohon kepada pihak yang berkuasa untuk menukar tarikh sesuatu peristiwa. Surat ini biasanya digunakan dalam situasi di mana seseorang tidak dapat hadir pada tarikh yang ditetapkan sebelumnya dan ingin memohon untuk menukarnya....